Artykuły i porady

Wątpliwości w sprawie łączenia dopłat do pensji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano 2020-04-23 08:04:00
Dofinansowanie uzyskane przez pracodawcę do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) nie... czytaj więcej

Niejasne przepisy o Funduszu Rehabilitacji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano 2020-04-09 08:04:00
Możliwość wykorzystania pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na ratowanie miejsc pracy może okazać się martwym... czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

Pożyczka ze środków zfron a zwrot środków do PFRON

Dodano 2019-11-20 03:11:20
Środki, które zostały wypłacone z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są środkami wykorzystanymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej... więcej

Finansowanie koloni i obozów z zfron

Dodano 2019-11-06 10:11:11
Możliwość odpłatności za pobyt na koloniach, obozach oraz turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci pracowników ze środków zakładowego funduszu... więcej

Ustalenie stanu zatrudnienia w podmiotach powiązanych

Dodano 2019-10-30 08:10:34
Opisana w pytaniu sytuacja dotyczy spółek komandytowych, gdzie co do zasady wyłącznie komplementariusz reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Doprecyzowania... więcej

Komunikaty

Bardzo Ważne Stanowisko BON w sprawie łączenia SOD i pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Dodano 2020-04-24 14:04:00
Szanowni Państwo, Zamieszczamy bardzo ważną odpowiedz z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pytanie POPON o charakter środków, które...

Propozycje rozwiązań dla pracodawców osób niepełnosprawnych w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego

Dodano 2020-03-18 07:03:00
POPON przedstawia postulaty pracodawców osób niepełnosprawnych w związku z sytuacją gospodarczą związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Masz problemy z PFRON? Zgłoś się do nas!

Dodano 2019-09-19 10:09:00
Wobec wielu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wszczyna i prowadzi postępowania...

BON: Opublikowano rozporządzenie do art. 26g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano 2019-04-24 11:04:00
W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania...

POPON przeciwko zmianom w ustawie, które będą negatywnie wpływać na rynek pracy osób niepełnosprawnych

Dodano 2019-04-11 11:04:00
Proponujemy, aby zamiast tworzenia skomplikowanych mechanizmów w zakresie wpłat na PFRON usprawniać narzędzia wspierające zatrudnienie osób...

System e-PFRON2

Dodano 2019-03-08 14:03:00
Informujemy, że dnia 8 marca 2019 r. w godz. 19.00 - 22.00 System e-PFRON2 będzie niedostępny dla użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia...