Artykuły i porady

500 zł grzywny za nieprzesłanie dokumentów do Funduszu. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-05 08:01:00
Jeśli pracodawca ma obowiązek składać w PFRON informacje miesięczne i roczne oraz deklaracje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, a tego nie robi, naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową. czytaj więcej

Zamieszanie z zasadami ustalania stanu zatrudnienia

Dodano: 2016-12-27 19:12:00
Po tym, jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nieoczekiwanie zmienił stanowisko w sprawie tego, kto wchodzi w skład personelu przedsiębiorstwa, pracodawcy mają wątpliwości, jak postępować. Nie ułatwiają im tego kolejne wyjaśnienia przedstawiane przez fundusz. czytaj więcej

Dofinansowanie z PFRON do pensji także na „starych" pracowników. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-04 08:08:00
Pani Marianna została zatrudniona w naszym zakładzie w 2012 r. W ubiegłym roku uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń ma problemy z kręgosłupem. Po złożeniu stosownego wniosku powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w grudniu 2015 r. wydał jej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R. Ponieważ pracownica ta uzyskała orzeczenie w trakcie zatrudnienia w naszym zakładzie, nie mogliśmy wykazać efektu zach czytaj więcej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2016-02-29 12:02:00
Pracodawca, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną, może liczyć między innymi na dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy takiej osoby. Jest ono realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem samorządu powiatowego. czytaj więcej

Na jakich zasadach przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracownika, który ma dwa różne orzeczenia o niepełnosprawności. W Poradni Kadrowej pisze Mateusz Brząkowski z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2014-03-13 08:03:00
Pracodawca ma możliwość uznać pracownika za osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim w związku ze schorzeniem 02-P - choroby psychiczne (orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z 1999 r. wydane na stałe). Pracodawca może także uznać pracownika za osobę trwale całkowicie niezdolną do pracy (niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z 2007 r.). Nie może jednak uznać obu orzeczeń o niepełnosprawności i traktować pracownika jak czytaj więcej

Fundusz niepełnosprawnych prześwietli korekty rozliczeń in plus – artykuł w Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2014-02-28 11:02:00
Nawet 40 dni później zakład pracy otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z inwalidztwem, jeśli po poprawieniu dokumentów stawka należnej dopłaty okaże się wyższa. czytaj więcej

W pierwszym kwartale 2014 r. dopłaty z PFRON zamrożone na poziomie z ubiegłego roku – artykuł w Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2014-02-17 09:02:00
Pracodawcy z otwartego rynku muszą poczekać jeszcze 3 miesiące na zrównanie wysokości dofinansowania do pensji niepełnosprawnych do kwot, jakie otrzymują zakłady pracy chronionej. czytaj więcej
  1  2  3  4  5    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia