Artykuły i porady

Część firm straci prawo do udzielania ulg. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-10-04 08:10:00
Pracodawcy, którzy będą chcieli dalej przyznawać klientom obniżenia we wpłatach na PFRON, będą musieli zwiększyć z 30 proc. do 50 proc. wskaźnik zatrudnienia osób ze znaczną lub umiarkowaną dysfunkcją zdrowotną. czytaj więcej

Jakie świadczenia można zaliczyć do kosztów płacy niepełnosprawnego. Atrykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-01-26 07:01:00
Pracodawca ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Ponieważ żadne polskie przepisy prawa nie zawierają de-finigi wynagrodzenia za pracę, ma on problem z kwalifikowaniem do kosztów płacy poszczególnych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych. Czy do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można zaliczyć diety i koszty przejazdu w związku z podróżą sł czytaj więcej

Bez danych od firm nie zmieni się oskładkowanie świadczeń – komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej Jana Zająca, Prezesa POPON

Dodano: 2014-02-17 08:02:00
Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) apeluje do pracodawców, którzy nie mają już statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr), o podanie danych związanych z wydatkowaniem pieniędzy na wsparcie pracowników. To konieczne, aby można było zmienić przepisy związane z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), z którego środków finansowane są świadczenia dla pracowników, np. na zakup leków. czytaj więcej
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia