Komunikaty

Komunikat POPON – Zmiana stanowiska BON w zakresie korygowania SOD w PFRON

Dodano: 2015-08-03 12:08:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) zmieniło swoje stanowisko w zakresie konieczności przywracania terminu do złożenia korekty SOD (dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) w przypadku oczekiwania przez pracodawcę na przedstawienie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, na którego to pracodawca ubiega się o dofinansowanie. czytaj więcej

Pytanie POPON do BON i PFRON – w jakich sytuacjach PFRON może wstrzymać SOD?

Dodano: 2015-07-21 08:07:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), w zakresie wstrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wobec pracodawcy. czytaj więcej

Pytanie POPON do BON i PFRON – składanie wniosku Wn-D o dofinansowanie

Dodano: 2015-07-21 08:07:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów dotyczących możliwości korygowania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721). czytaj więcej

Bardzo ważna odpowiedź UOKiK w sprawie efektu zachęty na tzw. starych pracowników

Dodano: 2015-05-11 13:05:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedź z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalania efektu zachęty na tzw. starych pracowników, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej. czytaj więcej

Odpowiedź PFRON dla POPON – co dalej z metodą ALTMANA w 2015 r.?

Dodano: 2015-04-21 10:04:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiedź z dnia 15 kwietnia 2015 r. na pytanie w zakresie dalszego stosowania przez PFRON tzw. metody ALTMANA, na potrzeby zweryfikowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa uzyskującego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. czytaj więcej

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź UOKiK

Dodano: 2015-03-27 11:03:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z UOKiK w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych. czytaj więcej

Zmiany w refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców – Prezydent RP podpisał nowelizację

Dodano: 2015-03-27 09:03:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że Prezydent RP podpisał w dniu 26 marca br. ustawę z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. czytaj więcej
1  2    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia