Pozostałe

Stanowisko UOKIK w sprawie zalecania osób przebywających na urlopie macierzyński i wychowawczym do personelu przedsiębiorstwa

Dodano: 2014-05-13 14:05:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzielenie wyjaśnień w sprawie interpretacji zapisów zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.), dalej rozporządzenie KE nr 800, w kontekście prawidłowego wyliczania stanu zatrudnienia przy wypełnia czytaj więcej

Chcemy w naszej firmie zatrudnić osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jakie wymogi formalne musimy spełniać jako pracodawca, aby zatrudnić taką osobę (np. w zakresie...

Dodano: 2014-06-30 13:06:37
Pracownicy niepełnosprawni mogą być zatrudniani zarówno na chronionym rynku pracy (ZPChr), jak i tzw. otwartym rynku. Pracodawcy z otwartego rynku pracy, którzy chcą zatrudnić po raz... czytaj więcej

Z początkiem lipca br.  przywrócony zostanie przepis, że pracownik mający znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności pracuje 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo bez konieczności...

Dodano: 2014-06-30 13:06:38
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr... czytaj więcej

W jakiej formie  PFRON może przesłać zawiadomienie  pracodawcy o wszczęciu postępowania kontrolnego? ...

Dodano: 2014-06-27 16:06:30
W sprawie kontroli przedsiębiorców pobierających dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki... czytaj więcej

Dotyczy ulgi we wpłatach na PFRON. Podstawą do skorzystania z prawa do obniżenia wpłaty na PFRON jest terminowe uregulowanie należności. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku,...

Dodano: 2014-06-11 10:06:19
Zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy o rehabilitacji, warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.... czytaj więcej

Jestem zatrudniona na uczelni. W lutym 2014 r. uzyskałam status osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym. W związku z powyższym mam pytanie: czy skrócony czas pracy ustala pracodawca...

Dodano: 2014-05-16 09:05:51
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia