Pozostałe

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 2010-12-02 12:12:00
Dz.U.2010.226.1475USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się... czytaj więcej

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dodano: 2009-07-19 14:07:16
Dz.U.2007.64.427 Dz.U.2007.124.859 Dz.U.2007.128.883 Dz.U.2007.127.880 Dz.U.2008.44.262 Dz.U.2008.63.394 Dz.U.2008.182.1121 Dz.U.2008.195.1198 Dz.U.2008.216.1367 Dz.U.2008.220.1414 Dz.U.2009.6.33 Dz.U.2009.22.120 Dz.U.2009.57.466 Dz.U.2009.72.619 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie... czytaj więcej

Pracownica naszej firmy  posiadała umiarkowany stopień niepełnosprawności 07-S/09-M. Chciała rozszerzyć to orzeczenie o dodatkowe schorzenie 02-P, więc złożyła wniosek o rozszerzenie...

Dodano: 2014-05-09 12:05:41
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2003 Nr 139, poz. 1328)... czytaj więcej

Przyjmujemy na staż  uczestnika unijnego programu. Umowa będzie zawarta między nami a firmą zewnętrzną, my ponosimy tylko koszt szkolenia BHP. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani zapewnić opiekuna...

Dodano: 2014-04-11 15:04:07
Na podstawie art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)... czytaj więcej

Zpchr Czy podpisanie pełnomocnictwa przez pracownika do reprezentowania właściciela podczas jego nieobecności w trakcie kontroli np PFRONU, Urzędu Marszałkowskiego , PIP, US itp oznacza ,że za...

Dodano: 2014-03-19 11:03:39
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter... czytaj więcej

Zpchr ( składki na FEP- praca w szcz warunkach - os i osob niep) Czy praca przy śmieciach jest praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów składki na...

Dodano: 2014-03-19 10:03:15
Wykaz prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, długość wymaganego stażu pracy dla danej grupy zawodowej oraz wiek wcześniejszego przejścia na emeryturę... czytaj więcej

Czy na podstawie tego wyroku możemy w 2013 r. zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot zapłaconej w 2012 r, kary w kwocie 10 tys zł wraz z kosztami upomnienia.Jaka podać podstawę prawną...

Dodano: 2014-03-17 09:03:45
W nawiązaniu do przesłanego zapytania prawnego uprzejmie informujemy, iż nie możemy udzielić Państwu odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie dotyczy ono zakresu tematycznego portalu www.ekspertpopon.pl... czytaj więcej

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy orzeczenie  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane w grudniu 1999 r na stałe, na którym  istnieją 4 kody...

Dodano: 2014-01-31 08:01:58
Zgodnie z par. 33 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz. U. z 2003... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia