Artykuły i porady

Dodatkowe dni urlopu nawet bez wniosku. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-02-02 08:02:00

Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym nabywa prawo do dodatkowych 10 dni urlopu z mocy prawa. Szefowi, który nie wie o jego Inwalidztwie, nie można jednak zarzucić naruszenia przepisów.

Urlop dodatkowy przysługuje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpiła do pracodawcy o jego przyznanie. Przepisy kodeksu pracy nie uzależniają bowiem prawa do urlopu od wniosku osoby uprawnionej. Jeśli pracodawca nie uzyska wiadomości, że podwładnemu przysługuje dodatkowy urlop, może to oznaczać tylko tyle, że nie można mu zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami.

 

Autor:  Anna Węgrzynowicz
Dyrektor ds. Organizacyjnych w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia