Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Finansowanie wypoczynku pracowników ze środków ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2019-07-01 07:07:00
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, jako dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w okresie letnim najczęściej spotyka się z oczekiwaniami pracowników odnośnie finansowania różnych form wypoczynku. Fundusz daje takie możliwości, stawia jednak wymagania, których niedopełnienie niesie za sobą obowiązek zwrócenia udzielonej pomocy na ZFRON i dokonania 30% wpłaty od zwracanej kwoty do PFRON. Obie sankcje nie mogą obciążać pracownika czytaj więcej

Indywidualne programy rehabilitacji w ZPChr. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-02-26 15:02:00
Ważnym instrumentem wsparcia aktywizacji zawodowej osob niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej jest możliwość tworzenia dla pracowników niepełnosprawnych indywidualnych programów rehabilitacji (IPR). Programy te mają na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych niepełnosprawnych pracowników. Ponieważ regulacje prawne nie precyzują jednoznacznie, co należy rozumieć przez to pojęcie, pracodawcy napotykają na problemy w tworzeniu IPR. Na podstawie ugruntowanej praktyki można jednak stwierdzić czytaj więcej

ZFRON w byłym zakładzie pracy chronionej. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-01-30 07:01:00
W ostatnich kilku latach wprowadzono wiele niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących zakładów pracy chronionej (ZPChr). Stało się to znaczącym impulsem do rezygnacji pracodawców ze statusu zakładu pracy chronionej. Proces ten postępuje nadal, dlatego pracodawcy prowadzący ZPChr rozważając podjęcie takiej decyzji poszukują informacji, jakie są praktyczne konsekwencje utraty (rezygnacji) statusu zakładu pracy chronionej. czytaj więcej

Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-12-29 09:12:00
Zakład pracy chronionej to szczególne miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnością, ponieważ realizuje potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. ZPChr zapewnia opiekę medyczną i rehabilitację, ale także daje możliwość osobom niepełnosprawnym uzyskania wsparcia finansowego na rehabilitację leczniczą i społeczną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). czytaj więcej

Pożyczka dla niepełnosprawnego wolna jest od odsetek. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-03-09 07:03:00
Chcemy udzielić pracownikowi niepełnosprawnemu pożyczki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Na jakie cele możemy udzielić takiej pożyczki Czy może być ona oprocentowana Czy pracodawca musi udokumentować jej przyznanie? czytaj więcej

Uchwała NSA ważna dla prowadzących ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-02-27 11:02:00
Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z grudnia 2016 r. rozstrzygnął kwestię dotyczącą początku biegu terminu na przekazanie kwoty części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Ma ona duże znaczenie dla pracodawców, którzy w okresie do 30 czerwca 2016 r. przekazywali środki na zakładowy fundusz rehabilitacji. czytaj więcej

Dzień dobry Chcemy kupić wózek widłowy dla niepełnosprawnego pracownika magazynu (narząd ruchu). Wózek zamierzamy w części (ok. 30%) sfinansować ze środków ZFRON zgromadzonych...

Dodano: 2019-09-03 12:09:21
Rozporządzenie w sprawie wydatkowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych daje możliwość finansowania, w ramach puli ogólnej funduszu, wyposażenie stanowiska... czytaj więcej

Witam, czy pomoc indywidualna z pkt 11 lit m i n może być udzielona w formie pożyczki nieoprocentowanej?...

Dodano: 2017-08-03 14:08:47
Dzień dobry Zgodnie z przepisami rozporządzenia ZFRON par.4.1 "pomoc indywidualna, o której  mowa w par 2 .1.11 rozporządzenia może być udzielona jako pomoc bezzwrotna lub... czytaj więcej

Zatrudniamy pracownika niepełnosprawnego na podstawie umowy o pracę. Osoba ta w miesiącu sierpniu będzie wykorzystywała urlop wypoczynkowy (14 dni). W okresie tym chciałaby wyjechać w góry i...

Dodano: 2017-06-29 18:06:38
Dzień dobry   Zgodnie z § 2 pkt 12 lit. f rozp. ZFRON środki zakładowego funduszu rehabilitacji przeznaczone są na pomoc indywidualną na odpłatność za przejazd w obie strony i pobyt na:... czytaj więcej

Czy osoba niepełnosprawna jadąca na turnus rehabilitacyjny musi mieć skierowanie na turnus wystawione przez lekarza zakładowego lub od innego lekarza nie związanego z zakładem pracy.  Ponieważ...

Dodano: 2017-06-05 13:06:35
Dzień dobry Par.2 ust 1. pkt 11 lit f rozp ZFRON umożliwia sfinansowanie ze środków ZFRON, z pomocy indywidualnej min. turnusu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej. Przepis ten nie... czytaj więcej

Czy w ramach IPR mozna udzielić pracownikowi pozyczki?...

Dodano: 2017-05-12 09:05:45
Dzień dobry Zgodnie z rozporządzeniem ZFRON - par. 4.1 to pomoc indywidualna z ZFRON może być udzielana w formie bezzwrotnej lub jako nieoprocentowana pożyczka. Przy przepisach dotyczących... czytaj więcej

Witam, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie: " Czy jest możliwe sfinansowanie z ZFRON, z pomocy indywidualnej kosztów usługi SPA?" dziękuję i pozdrawiam,...

Dodano: 2017-05-08 09:05:47
Dzień dobry Zgodnie z par. 2 ust.1. pkt 11 lit. f z pomocy indywidualnej, na wniosek osoby niepełnosprawnej, możliwe jest sfinanowanie min. odpłatności za przejazd w obie strony i pobytu na... czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    81
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia