Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

UWAGA! Problemy z refundacją kosztów zakupu samochodu ze środków PFRON

Dodano: 2015-05-07 10:05:00
W związku, że zgłaszanymi do Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informacjami w sprawie pojawiających się problemów z rozliczeniem przez pracodawców kosztów refundacji zakupu samochodów informujemy, że POPON przygotowuje się do podjęcia stosownej interwencji. czytaj więcej

Stanowisko UOKiK – definicja przedsiębiorstwa w związku z limitem pomocy de minimis

Dodano: 2015-01-08 12:01:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczegółowe i wnikliwe wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), w zakresie wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego). czytaj więcej

Wydatkowanie środków ZFRON niezgodnie z przepisami

Dodano: 2014-08-28 09:08:00
Wydatkowanie środków ZFRON powinno odbywać się zgodnie z przepisami. Ze środków ZFRON finansowana jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych. Jakie konsekwencje niezgodnego z prawem wydatkowania środków ZFRON poniesie pracodawca? czytaj więcej

Jak należy zaksięgować fv na wydatek z zfron w książce przychodów i rozchodów?...

Dodano: 2016-11-07 11:11:22
Obowiązek tworzenia przez prowadzących zakłady pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: ZFRON) wynika z art. 33 ust. 1 ustawy o rehabilitacji... czytaj więcej

Jak napisać wniosek o pomoc de minimis do urzędu skarbowego za zakup monitorów potrzebnych do wypsażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych?...

Dodano: 2016-10-27 14:10:33
Dzień dobry Ubiegając się o zaświadczenie o pomocy de minimis  na wydatki ze środków ZFRON pracodawca składa do odpowiedniego organu:... czytaj więcej

Kto może pisać IPR czy musi to być osoba, która jest członkiem Komisji IPR, czy też może to by osoba nie będąca w składzie Komisji. Czy należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w Komisji...

Dodano: 2016-10-25 08:10:02
Dzień dobry  Zgodnie z par.6 ust.2 rozporządzenia ZFRON indywidulane programu rehabilitacji opracowywane są przez komisję rehabilitacyjną, którą powołuje pracodwaca, a wskład... czytaj więcej

Czy w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na stanowisku pracownika administracyjnego możemy sfinansować z puli tzw. dużego ZFRON-u zakup pakietu MS Office....

Dodano: 2016-10-24 12:10:17
Zgodnie z  par.2.1.1 rozp. ZFRON z tzw. dużego ZFRON można sfinansować wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osoby... czytaj więcej

Osoba głuchoniema wystąpiła z wnioskiem o sfinansowanie w ramach IPR telewizora z telegazetą. Czy sfinansowanie takiego zakupu w ramach IPR jest możliwe ? Proszę o pomoc w uzasadnieniu!...

Dodano: 2016-10-19 11:10:36
Dzień dobry W ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca może sfinansować wszystkie wydatki, które zostały zaplanowane w programie i mają na celu zmniejszenie ograniczeń... czytaj więcej

Wydatki z ZFRON o charakterze socjalnym z indywidualnego funduszu "10%" Jakie jest aktualnie stanowisko organów kontrolujących, wszystkie wydatki są zaakceptowane podpisem lekarza...

Dodano: 2016-09-29 14:09:14
Odpowiedź: Każdy wydatek w ramach pomocy indywidualnej powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie we właściwej podstawie prawnej rozporządzenia ZFRON. Uzasadnienie: Środki funduszu rehabilitacji mogą... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia