Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Stanowsiko BON z 25 listopada 2010 r. w sprawie robót budowlanych z zfron w obiektach umieszczoncyh w ewidencji przedsiębiorstwa

Dodano: 2011-01-11 14:01:15
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810, ze zm.) w ramach wyposażenia stanowiska pracy, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może pod wskazanymi w tym przepisie warunkami finansować z „dużego” zfron koszt robót budowlanych w celu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Ważne z punktu widzenia dopuszczalności finansowania ze środków zfron robót... czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 2010-12-02 12:12:00
Dz.U.2010.226.1475USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się... czytaj więcej

BON o finansowaniu rat leasingowych z zfron po zakończeniu ipr

Dodano: 2010-08-10 11:08:38
W ramach ipr firma może zakupić dla niepełnosprawnego pracownika samochód, finansując ten zakup w formie leasingu[end]. Gdy po zakończeniu indywidualnego programu rehabilitacji pracownik nadal będzie pracował na tym samym stanowisku i używał zakupionego samochodu, raty leasingowe dalej mogą być opłacane z zfron. Wówczas raty opłacane są z „dużego” zfron w ramach wyposażenia stanowiska pracy. Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz. U. 2010 Nr 64 Poz. 398ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: §1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz.U.2010.53.312 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się,... czytaj więcej

Zpchr, W jaki sposób sfinansować z ZFRONU zakup 13 rowerów na wyposażenie firmy w celu organizowania wycieczek rowerowych dla niepełnosprawnych pracowników firmy w ramach...

Dodano: 2015-05-14 10:05:30
Na podstawie przepisów par. 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób... czytaj więcej

Witam, mamy pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O dla którego przygotowujemy IPR m.in. na ryczałt na dojazd do pracy własnym samochodem. Czy ten program może trwać 2...

Dodano: 2015-04-24 10:04:49
Środki funduszu rehabilitacji mogą być przeznaczone także na indywidualne programy rehabilitacji (IPR). Są to programy tworzone przez specjalnie do tego powoływaną komisję... czytaj więcej

Jako były ZPChr zachowaliśmy środki ZFRON. Udzielamy pracownikom niepełnosprawnym pomocy indywidualnej ze środków ZFRON. Czy nadal  w 2015 roku pomoc dla pracowników...

Dodano: 2015-04-21 08:04:01
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), dalej rozporządzenie ZUS, podstawę wymiaru składek... czytaj więcej

Prowadzimy zakład pracy chronionej i nadal korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dokonaliśmy zakupu środków trwałych i chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy...

Dodano: 2015-04-14 11:04:18
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach... czytaj więcej

Jesteśmy ZPChr. Mamy zamiar kupić Spółkę z o.o. zatrudniającą 16 pracowników, w tym ponad 45% to ON. Spółka w 2012 r. utraciła status zakładu chronionego zachowując środki ZFRON...

Dodano: 2015-04-08 09:04:41
Pracodawca – spółka handlowa, który prowadziła zakład pracy chronionej (obecnie prowadzi tylko ZFRON na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji) może dokonać tzw.... czytaj więcej

Jesteśmy byłym ZPChr. Czy pomoc indywidualna wydatkowana ze środków ZFRON dla pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. nie podlega tzw. oskładkowaniu?...

Dodano: 2015-03-20 12:03:08
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), dalej rozporządzenie ZUS, podstawę wymiaru składek... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia