Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

Zwrot składek tylko na wniosek przedsiębiorcy. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-31 08:01:00
Niepełnosprawny przedsiębiorca może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wniosek w tej sprawie może jednak złożyć dopiero po ich opłaceniu w całości. czytaj więcej

Wyższa refundacja dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-10 09:01:00
Nawet 100 proc. zwrotu obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe otrzyma prowadzący działalność, który legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności. Od stycznia 2017 r. wysokość tych opłat, a zatem i refundacji, jest wyższa. czytaj więcej

Nawet 60 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności. Arttykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-03 08:01:00
Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, może uzyskać z PFRON jednorazową pomoc na otwarcie biznesu. Jej plany muszą jednak rokować na prowadzenie działalności przez co najmniej 2 lata. czytaj więcej

PFRON: Zmiana kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

Dodano: 2016-02-02 09:02:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2016 r., zmianie ulegają kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą. czytaj więcej

PFRON: Uwaga! Formularze dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

Dodano: 2016-01-19 09:01:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O- czytaj więcej

Komunikat - Projekt rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Dodano: 2015-06-19 08:06:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż opublikowany został do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. czytaj więcej

Czy oprócz zmian w ustalaniu tzw. efektu zachęty metodą ilościową przy dofinansowaniach do wynagrodzeń zmienią się także inne przepisy w zakresie refundacji środków na pomoc osobom...

Dodano: 2014-12-23 09:12:56
Nowelizacja modyfikuje także inne zasady uzyskiwania wsparcia finansowego na osoby niepełnosprawne, m.in. w zakresie finansowania szkoleń czy kosztów dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do... czytaj więcej

Czy po zmianach limit kosztów płacy, od którego zależy wysokość kwoty refundacji wynagrodzenia niepełnosprawnego, ulegnie zmianie?...

Dodano: 2014-12-23 09:12:02
Zarówno rozporządzenie nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L. poz. 187,... czytaj więcej

Czy istnieje możliwość otrzymania wyższej refundacji składek /emerytalnej i rentowej/ w przypadku opłacania ich w wysokości innej niż standardowa? Jestem osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność...

Dodano: 2012-02-29 00:02:00
W chwili obecnej obowiązuje przepis art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011... czytaj więcej

Jestem osobą niepełnosprawną i prowadzę własną działalność gospodarczą. Zatrudniam także inne osoby niepełnosprawne. Słyszałam że PFRON dofinansowuje 60% składki ZUS, czy to jest prawda i jakie...

Dodano: 2011-10-12 00:10:00
Biorąc pod uwagę zadane pytanie prawdopodobnie chodzi Pani o przepisy dotyczące art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób... czytaj więcej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że potrzebuję już pomocy drugiej osoby do prowadzenia spraw administracyjnych, ogólnie rzecz biorąc biura. Mam na oku osobę...

Dodano: 2010-08-10 00:08:00
Aktem prawnym regulującym problematykę zatrudniania osób niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób... czytaj więcej

Mam pytanie dotyczące wypełniania formularza Inf-o-PP o pomocy de minimis. Jesteśmy firmą prowadzoną przez osobę fizyczną, która jest osobą niepełnosprawną. Z PFRON otrzymujemy dofinansowanie...

Dodano: 2009-11-20 00:11:00
Zgodnie z przepisem art.37 ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de... czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia