Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Dodano: 2010-06-07 13:06:00
Dz.U.2010.53.311ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa zakres informacji... czytaj więcej

Stanowisko BON w sprawie wyposażenia stanowiska pracy

Dodano: 2010-04-28 13:04:59
Co oznacza „wyposażenie stanowiska pracy” według BON? Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810 ze zm.) środki z zfron przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności na[end]: a) zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń, b) finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do części naszych nieruchomości. Chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy de...

Dodano: 2015-03-13 15:03:13
NIE. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach... czytaj więcej

Pracownik zwrócił się z prośbą o pożyczkę ze środków ZFRON. Z której puli ZFRON możemy udzielić takiej pożyczki oraz na jakie cele pożyczka może być udzielona? Czy można umorzyć...

Dodano: 2015-02-27 13:02:13
Możliwość udzielenia pożyczki pracownikowi niepełnosprawnemu ze środków zfron przewidują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie... czytaj więcej

Proszę o opinie w sprawie, w której zakupiliśmy z dużego ZFRONu urządzenie karcher jako dostosowanie i doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej- konserwatora urządzeń. Urządzenie...

Dodano: 2015-02-26 14:02:29
Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810)... czytaj więcej

Witam. Jesteśmy byłym ZPCHR i zatrzymaliśmy środki zgromadzone na ZFRON. Zgodnie z zapisem w regulaminie jako pracownik niepełnosprawny otrzymuję z tzw " dużego" ZFRON pomoc- zwrot...

Dodano: 2015-02-17 08:02:18
W stanowisku z dnia 11 marca 2010 r. (znak: BON-I-5232-12-2-EW/10) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazało, iż zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia... czytaj więcej

Z poprzednich komentarzy wiemy, że pracownik niepełnosprawny na równi z pełnosprawnym może być zatrudniony u 2 pracodawców i u nich nabywa niezależne pełne uprawnienia pracownicze...

Dodano: 2015-01-22 08:01:58
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (ZPChr) mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki funduszu przeznaczane są na... czytaj więcej

Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie: Jesteśmy firmą handlowo-usługową, byłym ZPChr z zachowanym prawem do dysponowania środkami ZFRON. W grudniu 2014 kupiliśmy urządzenie na wyposażenie...

Dodano: 2015-01-21 13:01:24
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc... czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia