Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wyrok NSA z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt II GSK 73/09.

Dodano: 2009-11-03 13:11:00
SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Cezary Pryca Sędziowie NSA Jan Bała Janusz Zajda (spr.) Protokolant Małgorzata Suchocka po rozpoznaniu w dniu 23 września 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 1707/08 w sprawie ze skargi Z. Ł.-D. B.-K. - Zakładu Pracy Chronionej w S. na... czytaj więcej

Wydatki na indywidualne programy rehabilitacji a koszty uzyskania przychodu.

Dodano: 2009-07-17 12:07:34
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-141/08-2/IŚ Data 2009.06.16 Referencje ITPB3/423-176a/07/AT, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Słowa kluczowe fundusz rehabilitacji osób... czytaj więcej

Finansowanie ze środków zfron kosztów dojazdu do z miejsca pracy a podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodano: 2009-07-17 12:07:44
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-30a/09/IL Data 2009.04.03 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Słowa kluczowe niepełnosprawni rehabilitacja niepełnosprawnych zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zwolnienia przedmiotowe Istota interpretacji Czy kwota zwrotu kosztów dojazdu do i z miejsca pracy publicznymi środkami transportu jest opodatkowana podatkiem... czytaj więcej

Odliczanie podatku VAT od środków trwałych zakupionych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dodano: 2009-07-17 12:07:13
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP2/443-95/09-3/EN Data 2009.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku Słowa kluczowe koszty uzyskania przychodów obniżenie podatku należnego odliczanie podatku naliczonego podatek naliczony prawo do odliczenia Istota interpretacji Czy w związku ze zmianą stanu prawnego w dniu 1... czytaj więcej

Czy z konta ZFRON  zwrot za faktury za lekarstwa (i inne wydatki)  pracownikom musi być tylko i wyłącznie przekazywany na konto pracownika? Czy można dokonywać tego zwrotu gotówką z...

Dodano: 2015-01-07 12:01:54
Zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) środki... czytaj więcej

Jesteśmy  ZPChr  i posiadamy własną przychodnię, w której świadczone są usługi na rzecz naszych pracowników niepełnosprawnych , a także innych osób. Mamy podpisane...

Dodano: 2015-01-07 12:01:09
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1300)... czytaj więcej

Czy wydatkując środki ZFRON w ramach pomocy indywidualnej możemy wypłacić pracownikowi  pożyczkę na zakup lekarstw w formie gotówki ze specjalnie utworzonej kasy ZFRON, czy tylko z...

Dodano: 2014-12-22 09:12:22
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) prowadzący zakład... czytaj więcej

Do końca 2014 r. pracodawca uprawniony do wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinien wykorzystać środki funduszu, których do tej...

Dodano: 2014-12-22 09:12:06
Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej

Czy zmienione od 2015 r. przepisy Ordynacji Podatkowe w zakresie terminów płatności przypadających na sobotę, niedzielę lub święta mają także zastosowanie do terminu składania deklaracji...

Dodano: 2014-12-17 15:12:05
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa zmieniony od stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy Ordynacja... czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia