Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Stanowisko BON w sprawie zwrotu do PFRON środków z zakładowego funduszu

Dodano: 2011-03-15 15:03:35
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (znak: BON-I-52311-70-2-LK/2011) na pismo z prośbą o interpretację zapisu zawartego w art. 13 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) – dalej jako nowelizacja, który dotyczy obowiązku wpłaty na Państwowy... czytaj więcej

ZFRON ze środków PIT 4, Zpchr Czy możemy niepełnosprawnemu pracownikowi, schorzenie narządu ruchu sfinansować z ZFRONU w ramach IPRu lub pomocy indywidualnej zakup specjalistycznego obuwia...

Dodano: 2015-08-27 11:08:14
Środki funduszu rehabilitacji mogą być przeznaczone także na pomoc indywidualną, która kierowana jest wprost do osób niepełnosprawnych. Regulacje w tym zakresie wskazane zostały... czytaj więcej

Czy zakup roweru może zostać sfinansowana ze środków ZFRON? Nasz pracownik chce złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup zwykłego roweru, miejskiego. Niepełnosprawność tego pracownika jest...

Dodano: 2015-08-19 09:08:13
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz.... czytaj więcej

WITAM. czy po przejściu na otwarty rynek wypełniam tak samo WND i DEK II?...

Dodano: 2015-08-06 11:08:36
Wn-D - wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń Bez względu na to, czy pracodawca posiada status ZPChr czy jest na tzw. otwartym rynku pracy, wypełnia w ten sam sposób wniosek Wn-D. Powinien... czytaj więcej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomoc ze środków...

Dodano: 2015-07-08 10:07:22
Status prawny ZFRON uregulowany został przepisami ustawy o rehabilitacji oraz przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu... czytaj więcej

Jesteśmy ZPChr i od 2007r. dzierżawimy pomieszczenia biurowe służące do prowadzenia naszej działalności. Stan tych pomieszczeń w chwili obecnej jest katastrofalny. Ściany pokrywa grzyb i plamy...

Dodano: 2015-06-16 10:06:13
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.... czytaj więcej

Panie Mateuszu czy mogę pobierać dofinansowanie z PFRON na pracownika który jest doradcą zawodowym, członkiem komisji IPR i którego wynagrodzenie, składki ZUS, zaliczkę na podatek...

Dodano: 2015-05-26 12:05:14
Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje na osobę niepełnosprawną, która ma status pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    82
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia