Komunikaty

Projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej

Dodano: 2013-09-06 13:09:15
Zapraszamy do zapoznania się z projektami rozporządzeń Komisji Europejskiej: Projekt Rozporządzenie Komisji UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania.Projekt Rozporządzenie Komisji UE uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych II).  czytaj więcej

Ważne dla pracodawców! Aktualny harmonogram prac nad rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych

Dodano: 2013-07-24 11:07:58
W dniu 20 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie Ministra Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z Wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzatą Kozak, w sprawie projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego tzw. „wyłączeń blokowych”.Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych mając na uwadze informacje prasowe, które ukazały się po tym spotkaniu o prawdopodobnym przedłużeniu do 30 czerwca 2014 roku obowiązywania... czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych - stanowisko Polski

Dodano: 2013-06-28 09:06:53
8 maja br. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (nowe wyłączenie w sprawie wyłączeń blokowych, dalej zwane: projektem rozporządzenia). Zastąpi ono obecnie obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w... czytaj więcej

Oficjalne polskie tłumaczenie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłaczeń blokowych

Dodano: 2013-06-18 13:06:24
Na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowano oficjalne polskie tłumaczenie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).Oficjalne polskie... czytaj więcej

Zmiana prawa - od dziś nowe urlopy rodzicielskie

Dodano: 2013-06-17 11:06:20
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) wchodzi w życie ważna nowelizacja Kodeksu pracy. Na podstawie nowych przepisów rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów. Złoży się na niego: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.Więcej informacji na stronie... czytaj więcej
1    37  38  39  40  41  42  43  44  45 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia