Komunikaty

PFRON: Ankieta dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 2018-04-17 11:04:00

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli na przeprowadzenie analizy i diagnozy barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy", który stanowi element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem koncepcji wsparcia wypracowanej w ramach projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, realizowanego w ramach POKL.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społ. na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postęp. w zakresie stworzenia optymalnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska pracy.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie ankiet dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na lepsze poznanie problematyki oraz przygotowanie planowanych narzędzi w ramach projektu.

Poniżej zamieszczamy linki do Ankiet - Ankiety wypełniane są poprzez stronę internetową a ich wypełnienie zajmuje naprawdę niewiele czasu.

 

Ankieta dla Pracodawców

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform

 

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform

 

Zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie

 

Źródło: pfron.org.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia