Komunikaty

PFRON: Forma prawna we wniosku Wn-D i Wn-U-G

Dodano: 2017-04-28 10:04:00

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. nastąpiło wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) trzyznakowych kodów szczególnej formy prawnej.W związku z tym, w podmiotach zarejestrowanych w SODiR, w pozycji w której zapisywana jest 'Szczegółowa Forma prawna’ zostanie wykonana konwersja danych. Dotychczas używane dwuznakowe kody formy prawnej, wskazane w pkt. 7 wniosku Wn-D oraz w pkt. 11 wniosku Wn-U-G zostaną zastąpione trzyznakowymi odpowiednikami zgodnymi z obecną klasyfikacją kodów szczególnej formy prawnej. W aktualnym wykazie trzycyfrowych kodów szczególnej formy prawnej nie mają swojego odpowiednika dwa dotychczasowe kody stosowane przez pracodawców i osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą tj.:

  • 73 - organizacje pracodawców
  • 90 - związki grup producentów rolnych

W związku z tym pracodawcy wykazujący dotąd jeden z tych kodów zobowiązani są wykazać w kolejnych dokumentach jeden z kodów aktualnie obowiązujących*. W opisanym przypadku brak uzupełnienia pozycji 7 we wniosku Wn-D lub pozycji 11 we wniosku Wn-U-G bądź wpisanie kodu 73 lub 90 będzie skutkować skierowaniem dokumentu do korekty.

Poniżej przedstawiono zestawienie aktualnych kodów formy prawnej potrzebnych do wypełnienia wniosków: Wn-D i Wn-U-G.

Szczególna forma prawna (xlsx .13 KB)

Mając na uwadze powyższe Beneficjenci składający wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) zobowiązani są do ustalenia i stosowania właściwego kodu szczególnej formy prawnej.

Wnioski zawierające kody formy prawnej nie występujące w art. 7 pkt 2 ww. rozporządzenia zostaną skierowane do korekty.

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U z 2015 r., poz. 2009, ze zm.).

 

Źródło: pfron.org.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia