Komunikaty

PFRON: Komunikat w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń

Dodano: 2018-05-21 11:05:00

Szanowni Państwo,

z uwagi na pojawiające się pytania, związane z prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów, korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz wyjaśnia, iż zobligowany jest do badania spełniania przez beneficjentów pomocy przesłanek, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) w celu właściwego gospodarowania środkami publicznymi.

Należy przy tym przypomnieć, iż warunki umożliwiające otrzymanie środków zostały wymienione w art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji (...) i są to m.in.: brak zobowiązań wobec Funduszu w kwocie powyżej 100 zł, wynagrodzenia wypłacone (w formie bezgotówkowej) pracownikom przed dniem złożenia wniosku o wypłatę, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w podmiotach zatrudniających powyżej 25 osób na poziomie co najmniej 6%, spełnienie warunku efektu zachęty, posiadanie dobrej sytuacji ekonomicznej, terminowe i w pełnej wysokości (z możliwym maksymalnym opóźnieniem 14 - dniowym) regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne.

PFRON zgromadzone środki publiczne może wypłacić wnioskodawcom jedynie w sytuacji spełniania wszystkich ustawowych przesłanek do otrzymania pomocy w formie dofinansowania. W związku z powyższym Fundusz, prowadząc czynności sprawdzające wobec beneficjentów pod kątem m.in. opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypełnia nałożony ustawą o rehabilitacji (...) obowiązek, mający na celu kierowanie pomocy do beneficjentów, uprawnionych do jej otrzymania.

Jednocześnie PFRON zapewnia, iż niezwłocznie po dokonanej pozytywnej weryfikacji środki zostaną wypłacone zgodnie z wnioskowaną kwotą.

 

Źródło: pfron.org.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia