Komunikaty

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano: 2018-05-11 09:05:00

Szanowni Państwo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ze względu na wygenerowanie nowego certyfikatu serwera wydającego certyfikaty, użytkownicy logujący się do SODiR po 6 maja 2018 r. – zaraz po pierwszym zalogowaniu się do SODiR po tej dacie - są zobowiązani do wygenerowania nowego certyfikatu PFRON. Konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON dotyczy wszystkich użytkowników, również pracodawców korzystających z aplikacji SODiR off-line.

 

Jednocześnie Fundusz wyjaśnia, iż zgodnie z instrukcją generowania certyfikatu, nazwa zapisanego na dysku pliku w pierwszym etapie generowania certyfikatu zawiera: numer w rejestrze PFRON, datę i godzinę wygenerowania pliku np.

 

keystore_02R8219D5_bezCertyfikatu_20170301_080612.pfx

 

W drugim etapie generowania certyfikatu, podczas instalowania certyfikatu PFRON w module Korespondencja, plik będzie zawierał numer certyfikatu i inną godzinę utworzenia:

 

keystore_02R8219D5_19fed249f496a7ca _20170301_081015.pfx

 

Ostatnio wygenerowany przez wnioskodawcę plik zawierający numer certyfikatu będzie służył do autoryzacji składanych za pośrednictwem SODiR dokumentów. Plik z certyfikatem można przenieść w dowolne miejsce na komputerze użytkownika, a także można zmienić jego nazwę.

 

Pełna instrukcja generowania certyfikatu PFRON w SODiR

W przypadku pojawienia się w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji komunikatów świadczących o konieczności wygenerowania nowego certyfikatu należy postępować wg poniższej instrukcji.

 

Aby wygenerować certyfikat PFRON wybierz w module Administracja - „Nowy certyfikat PFRON”.

 

W celu wygenerowania klucza prywatnego, kliknij przycisk „Generowanie żądania wydania certyfikatu”. Wówczas automatycznie wypełni się pozycja „Dane certyfikatu”.

Po wygenerowaniu żądania certyfikatu ukaże się informacja:

 

Komunikat ze strony strony Web. Żądanie certyfikatu zostało utworzone poprawnie. Szczegóły certyfikatu są widoczne na dole ekranu w okienku 'Dane certyfikatu'. W dalszej kolejności należy podać hasło do klucza prywatnego oraz nacisnąć przycisk 'Wyślij do PFRON'.

 

Wybierz przycisk „OK”. Następnie wprowadź oraz powtórz hasło do klucza składające się z co najmniej 6 znaków (mogą to być litery bądź cyfry, bez polskich znaków np. ś, ć), które będzie wymagane przy każdym jego użyciu podczas pracy z dokumentami. Proces generowania certyfikatu kończy się naciśnięciem przycisku „Wyślij do PFRON”, który znajduje się na dole ekranu. Wówczas wyświetli się komunikat:

 

Komunikat ze strony strony Web. Żądanie podpisu certyfikatu zostało przekazane do PFRON. Wygenerowany plik certyfikatu należy zapisać na dysku za pomocą akcji 'Zapisz' w wyświetlonym okienku przeglądarki. Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniono domyślnego miejsca zapisu pobieranych plików, wówczas zostanie on zapisany w lokalizacji: C:\Uzytkownicy\Nazwa_Uzytkownika\Pobrane Po zapisaniu pliku, nastąpi wylogowanie z systemu i należy ponownie zalogować się, aby zaimportować nowy certyfikat z korespondencji.

 

Po zakończeniu procesu generowania klucza, plik klucza zostanie udostępniony przez aplikację do zapisu na dysku.

 

Okno pobierania pliku - Otwieranie keystore_02R860SG7_beiCertyfikatu_20170301_182707.pfx Opcja - zapisz plik

 

W celu zapisania pliku użyj akcji „Zapisz” dostępnej w okienku zapisu przeglądarki, które wyświetli się po naciśnięciu przycisku „Wyślij do PFRON”. Plik będzie miał nazwę:

 

keystore_<numer pfron>_bezCertyfikatu_<data>_<godzina>.pfx

 

(przykład pliku: keystore_02R8219D5_bezCertyfikatu_20170301_080612.pfx).

 

Ważna informacja

Po ponownym zalogowaniu się do Systemu w pierwszej kolejności odczytaj korespondencję przesłaną z Funduszu, do której zostanie dołączony certyfikat PFRON. W tym celu wybierz moduł Korespondencja, a następnie „Lista wiadomości otrzymanych” i naciśnij klawisz „Odśwież”.

 

Podczas instalowania certyfikatu PFRON kliknij przycisk „Przeglądaj” znajdujący się na dole ekranu. Wówczas otworzy się okno, w którym odszukaj i wybierz zapisany wcześniej plik:

 

keystore_<numer pfron>_bezCertyfikatu_<data>_<godzina>.pfx

 

oraz kliknij „Otwórz”. Klucz prywatny zostanie wczytany, co będzie widoczne na dole ekranu:

 

Okno - istalacja certyfikatu

 

 

Po wczytaniu klucza oraz podaniu hasła, wybierz przycisk „Zainstaluj certyfikat”. Wówczas plik klucza z zainstalowanym certyfikatem zostanie udostępniony przez aplikację do zapisu na dysku. Plik będzie miał nazwę:

 

keystore_<numer pfron>_<numer certyfikatu>_<data>_<godzina>.pfx

 

Aby zapisać certyfikat, posłuż się akcją „Zapisz” dostępną w wyświetlonym okienku zapisu w przeglądarce. Jeśli w ustawieniach przeglądarki nie zmieniłeś domyślnego miejsca zapisu pobieranych plików, zapisany klucz zostanie umieszczony w katalogu „Pobrane”.

Katalog „Pobrane” zazwyczaj znajduje się w lokalizacji: C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Pobrane.

 

Po imporcie certyfikatu System powraca do listy wiadomości otrzymanych. Od tej pory wysyłane do Funduszu dokumenty będziesz mógł podpisywać zapisanym na komputerze certyfikatem PFRON.

 

źródło: pfron.org.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia