Komunikaty

PFRON: Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i składania wniosków o refundację Wn-U-G, Wn-U-A

Dodano: 2017-07-21 09:07:00

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż począwszy od 01 lipca 2016 r. zmianie uległa treść art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.)*.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą oraz niepełnosprawni rolnicy/rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, mogą mieć zrefundowane składki na ubezpieczenia (odpowiednio emerytalne i rentowe – w przypadku osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą; wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe – w przypadku rolników), m. in. pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku.

Oznacza to, iż osoba wnioskująca o refundację składek powinna w pierwszej kolejności opłacić składki, o których mowa powyżej w obowiązujących terminach, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych/ubezpieczeniach społecznych rolników (z ewentualnym uwzględnieniem możliwości opóźnienia opłacenia składek do 14 dni), a dopiero w kolejnym dniu po opłaceniu składek złożyć wniosek o refundację składek (Wn-U-G, Wn-U-A z załącznikami)**.

Złożenie wniosku o refundację w dniu opłacenia składek wiąże się z koniecznością wydania przez PFRON decyzji o odmowie wypłaty refundacji składek za dany miesiąc/kwartał, w związku z niespełnieniem warunku, o którym mowa w ww. przepisie ustawy.

Beneficjenci, którzy począwszy od okresu sprawozdawczego lipiec 2016 złożyli wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne w dniu ich opłacenia, zobowiązani są do sporządzenia korekty wniosku i zwrotu niesłusznie pobranej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

*Na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1886).

**Należy także pamiętać, iż wniosek Wn-U-G powinien być złożony do ostatniego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, a Wn-U-A w terminie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem drugiego miesiąca danego kwartału.

 

Źródło: pfron.org.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia