Komunikaty

PFRON: Termin składania sprawozdań finansowych za 2015 rok

Dodano: 2016-01-28 15:01:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych (Pobierz informacje dodatkowe nt. sprawozdanai finansowego, 29 KB, docx).

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) (pobierz informacje dodatkowe nt. podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych, 27 KB, docx)

Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania. (pobierz wzór oświadczenia, 24,5 KB, docx)

Wnioskodawca powinien przedstawić indywidualne sprawozdanie finansowe. Prosimy nie przedstawiać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania, należy dostarczyć do Funduszu w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne nie są zobowiązani do składania sprawozdania finansowego za 2015 r. ani oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania.

 

Źródło:www.pfron.org.pl/

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia