Komunikaty

Ważne! Sejm wprowadził do Ordynacji podatkowej zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika!

Dodano: 2015-07-13 15:07:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 10 lipca br. na posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, której przepisy dotyczą m.in. ważnej dla wszystkich podatników zasady in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Uchwalone przez Sejm zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzają zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników. Rozwiązanie to ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego. Zasada in dubio pro tributario miałaby zacząć obowiązywać w od 1 stycznia 2016 r. Uchwalone przez Sejm przepisy trafią teraz pod obrady Senatu.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z zadowoleniem przyjmuje informację o wprowadzeniu tej zasady do ordynacji podatkowej,   pozwoli ona uniknąć niekorzystnych skutków interpretacyjnych m.in. pracodawcom korzystających ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia