AUDYTY

AUDYT ZFRON


Całościowa kontrola dokumentacji ZFRON prowadzonej w firmie. Pozwala zweryfikować popełnione błędy i przygotować się do kontroli us, pfron, NIK itp. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego, który jest dokumentem wewnętrznym firmy. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą. Cena i czas realizacji usługi uzależnione są od zakresu kontroli.

Cena:

  • Członkowie POPON - jeden rok kontroli – 3.000 zł netto plus 23% VAT; każdy kolejny rok – 1.500 zł netto plus 23% VAT
  • pozostałe firmy - jeden rok kontroli – 3.500 zł netto plus 23% VAT; każdy kolejny rok 1.600 zł netto plus 23% VAT

AUDYT SODiR


Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Pozwala zweryfikować popełnione błędy i przygotować się do kontroli. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego, który jest dokumentem wewnętrznym firmy. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą. Cena i czas realizacji usługi uzależnione są od zakresu kontroli.

Cena:

  • Członkowie POPON - jeden rok kontroli – od 3.000 zł netto plus 23% VAT
  • pozostałe firmy - jeden rok kontroli – od 3.500 zł netto plus 23% VAT

AUDYT ulg we wpłatach na PFRON


Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej wystawiania informacji dla kontrahenta o wysokości udzielanych ulg we wpłatach na PFRON. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. W sytuacji braku uwag pokontrolnych  wystawiane jest dodatkowo zaświadczenie o poprawności wystawiania przez podmiot poddany audytowi informacji nt ulgi we wpłatach na PFRON dla kontrahentów. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą. Cena i czas realizacji usługi uzależnione są od zakresu kontroli. 

AUDYT Dostępności miejsca dla osób niepełnosprawnych


Całościowa kontrola dokumentacji architektonicznej połączona z wizją lokalną na miejscu potwierdzająca dostępność miejsca do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Audyt kończy się sporządzeniem raportu wraz z ewentualnymi zaleceniami i wskazówkami w celu likwidacji istniejących barier architektonicznych. W sytuacji gdy nie zostaną stwierdzone żadne bariery wystawiany jest certyfikat potwierdzający dostępność miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Cena:

  • Członkowie POPON – od 2.500 zł netto plus 23% VAT
  • pozostałe firmy – od 3.000 zł netto plus 23% VAT
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia