DORADZTWO

PORADA PRAWNA, PORADA PRAWNA
 
Wyczerpująca odpowiedź na nurtujące pytanie, udzielona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w oparciu o aktualne interpretacje, stanowiska organów administracyjnych oraz wyroki sądów. Wskazanie możliwych rozwiązań zaistniałej sytuacji. Odpowiedzi udzielają doświadczeni prawnicy POPON. Odpowiedź przekazywana jest w wersji pisemnej, na podany adres mailowy, w terminie do 48 godz. od momentu otrzymania pytania i opłacenia usługi. Na wyraźne życzenie, w ramach tej usługi, występujemy także z prośbą, do odpowiednich organów, o wydanie stanowiska lub interpretacji dotyczącej konkretnej sytuacji w firmie.
 
Cena: 
 • członkowie POPON – bezpłatnie
 • pozostałe firmy – od 350 zł netto plus 23% VAT
 
PRZYGOTOWANIE WZORÓW WNIOSKÓW, PISM, ODWOŁAŃ, REGULAMINÓW
 
Całościowe przygotowanie pism, regulaminów wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie przedstawionych przez firmę danych poprzedzone poradą prawną z zakresu możliwych rozwiązań prawnych danej sytuacji. Przykłady pism: wniosek o przywrócenie terminu, odwołanie od odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis, wyjaśnienia do PFRON w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym a także np. wzór regulaminu ZFŚS, ZFRON itp. Czas realizacji usługi – 7 dni roboczych od momentu przekazania niezbędnych informacji i zlecenia oraz opłacenia usługi.
 
Cena: 
 • Członkowie POPON – od 1000 zł netto plus 23% VAT
 • Pozostałe firmy – od 1.500 zł netto plus 23% VAT
 
ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

Kompleksowe, comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych w firmie pracowników niepełnosprawnych. Ekspert POPON, po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia, na podstawie uzyskanych od firmy informacji o stanie zatrudnienia, będzie co miesiąc, aż do odwołania lub momentu, w którym firma przestanie spełniać wymogi uprawniające ją do uzyskania sod, wypełniał i wysyłał formularze WnD oraz INF-D-P do PFRON. W razie potrzeby przygotuje również korekty wyżej wymienionych formularzy. Kwoty dofinansowań będą co miesiąc wpływały na konto firmy.

 

Cena:

Członkowie POPON:

 • do 5 osób niepełnosprawnych - rozliczenie 1 niepełnosprawnego pracownika miesięcznie -200 zł netto plus 23% VAT
 • od 6 osób niepełnosprawnych – rozliczenie 1 niepełnosprawnego pracownika miesięcznie – 100 zł netto plus 23 % VAT

 

Pozostałe firmy

 • do 5 osób niepełnosprawnych - rozliczenie 1 niepełnosprawnego pracownika miesięcznie -300 zł netto plus 23% VAT
 • od 6 osób niepełnosprawnych – rozliczenie 1 niepełnosprawnego pracownika miesięcznie – 200 zł netto plus 23 % VAT

 

Przykład rozliczenia przy rozliczaniu 8 osób niepełnosprawnych dla firmy członkowskiej POPON:  (5os X 200 zł) + (3os X 100 zł)

 
DORADZTWO Z ZAKRESU ZFRON
 
Spotkanie informacyjno doradcze w siedzibie firmy oraz omawianie złożonych zagadnień z zakresu wydatkowania środków ZFRON na przykładach z praktyki firmy. Doradztwo z zakresu możliwości wydatkowani środków zgromadzonych na ZFRON w ramach - pomocy de minimis i poza pomocą de minimis. Wyjaśnienia dotyczące ewentualnych problemów z uzyskaniem zaświadczeń o pomocy de minimis. W razie potrzeby, po spotkaniu, możliwość ubiegania się przez Organizację o stanowiska BON i interpretacji dotyczące konkretnych zdarzeń w firmie.
 
Cena:
 • Członkowie POPON – 2.500 zł netto plus 23% VAT
 • pozostałe firmy – 3.000 zł netto plus 23% VAT
 
OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW REHABILITACJI
 
Kompleksowa usługa obejmująca całościowe opracowanie IPR wraz z ocenami okresowymi i oceną końcową a także doradztwo z zakresu możliwości wydatkowani środków zgromadzonych na ZFRON. W ramach tej usługi zapewniamy udział doradcy zawodowego POPON w Państwa Komisji ds. IPR.
 
Cena:
 • Członkowie POPON –  od 2.500 zł netto plus 23% VAT
 • pozostałe firmy – od 3.000 zł netto plus 23% VAT
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia