USŁUGI INNE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PŁAC W FIRMIE


Eksperci Organizacji doradzą jak zoptymalizować strukturę zatrudnienia w firmie i zaoszczędzicie na funduszu płac bez zmniejszania zatrudnienia i cięcia płac. Dzięki nam zamiast wpłat na PFRON firma będzie otrzymywać comiesięcznych dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

W ramach usługi proponujemy:

 • audyt struktury zatrudnienia w firmie
 • rekrutację i selekcję pracowników niepełnosprawnych
 • comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 •  szkolenie zamknięte w firmie dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych np. rozliczania sod, ubieganie się o zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy.


Cena usługi uzależniona jest od wielkości firmy i zakresu wybranych usług.

CERTYFIKAT "MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"


Celem certyfikacji jest wskazanie i promowanie miejsc dostępnych i przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Wystawiając certyfikat eksperci POPON potwierdzają, iż w danej przestrzeni, na dzień wystawienia certyfikatu, nie występują bariery architektoniczne. Personel i osoby zatrudnione w tym miejscu są przygotowane do kontaktu z klientem niepełnosprawnym. Osoby niepełnosprawne odwiedzające dane miejsce mają pewność że jest ono pozbawione barier architektonicznych i że spotkają się z otwartością i życzliwością pracującego tu personelu, który w razie potrzeby będzie w stanie udzielić im szybkiej i profesjonalnej pomocy.
Na życzenie przeprowadzamy także doradztwo w zakresie dostosowania architektonicznego obiektu oraz szkolenia z zakresu kontaktu z klientem z niepełnosprawnością oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Usługa certyfikacji poprzedzona jest audytem.


Pełna lista miejsc, które uzyskały certyfikat POPON „Miejsce przyjazne osobom z Niepełnosprawnością” dostępna na stronie www.ekspertpopon.pl oraz www.popon.pl

Cena:

 • Członkowie POPON – od 2.500 zł netto plus 23% VAT
 • pozostałe firmy – od 3.000 zł netto plus 23% VAT

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posiadamy wpis do rejestru agencji zatrudnienia i wieloletnie doświadczenie z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki licznym kontaktom i stałej współpracy min. z biurami karier oraz bogatej bazie danych w tym osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju skutecznie i szybko rekrutujemy na wszystkie stanowiska, od pracowników fizycznych po wysokiej klasy managerów. Czas realizacji usługi nie przekracza 30 dni od momentu zlecenia usługi. Zapewniamy dyskrecję i poufność procesu rekrutacyjnego a także obiektywizm w ocenie kandydatów.


Dajemy gwarancje satysfakcji dzięki której klient nie ponosi kosztów powtórnej rekrutacji.
 

Zakres usługi obejmuje:

 • pomoc i doradztwo w zakresie opracowania opisu stanowiska pracy, profilu kandydata i identyfikacji kluczowych kompetencji – na życzenie klienta
 • analizę baz danych POPON,
 • zamieszczenie ogłoszeń internetowych i na życzenie klienta także prasowych, radiowych itp.
 • poszukiwanie kandydatów metodą direct search,
 • analizę i segregację nadesłanych aplikacji,
 • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów kompetencyjnych a na życzenie klienta także testów psychologicznych,
 • wybór i rekomendacja najlepszych kandydatów,
 • udział w rozmowach końcowych u potencjalnego Pracodawcy, analiza i podsumowanie rozmów doradztwo w wyborze najlepszego z najlepszych - na życzenie klienta

Cena: - już od 100 zł netto plus 23 % VAT

WNIOSKI O DOTACJĘ Z UNII EUROPEJSKIEJ


Gwarantujemy kompleksowe przeprowadzenie analizy wstępnej przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania dotacji, opracowanie dokumentów, doradztwo w zakresie prawidłowego złożenia wniosku, a także pomoc w realizacji i rozliczeniu projektu. Osoby zatrudnione w Dziale Funduszy skutecznie wykorzystują posiadaną wiedzę i bogate doświadczenie w sporządzaniu wniosków i biznes planów. Potwierdzeniem skuteczności realizowanych działań są liczne podpisane umowy o dofinansowanie projektów dotyczących m.in: przedsięwzięć inwestycyjnych, działalności B+R, doradztwa, ochrony środowiska, szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dotacji z Unii Europejskiej prosimy o kontakt z Działem Funduszy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych:

tel.: 22 620-32-02 lub 508 113 202
e-mail:

Cena:

 • ustalana jest indywidualnie w zależności od programu, w którym pisany jest wniosek
 • Członkowie POPON – korzystne rabaty
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia