Komunikaty

PFRON: Zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodano: 2016-02-10 10:02:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że rozpoczął wysyłanie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. czytaj więcej

PFRON: Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2016 r.

Dodano: 2016-02-04 13:02:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czytaj więcej

Pytanie POPON do BON i UOKiK – wytyczne KE a kondycja finansowa przedsiębiorstw i ustalanie efektu zachęty

Dodano: 2015-09-03 10:09:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do BON i UOKiK o wyjaśnienie kwestii dotyczącej wyjaśnienia przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1), w kontekście wydanej interpretacji Komisji Europejskiej, która dotyczy badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz ustalania efektu czytaj więcej

Bardzo ważna odpowiedź UOKiK w sprawie efektu zachęty na tzw. starych pracowników

Dodano: 2015-05-11 13:05:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedź z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalania efektu zachęty na tzw. starych pracowników, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej. czytaj więcej

UWAGA! Problemy z refundacją kosztów zakupu samochodu ze środków PFRON

Dodano: 2015-05-07 10:05:00
W związku, że zgłaszanymi do Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informacjami w sprawie pojawiających się problemów z rozliczeniem przez pracodawców kosztów refundacji zakupu samochodów informujemy, że POPON przygotowuje się do podjęcia stosownej interwencji. czytaj więcej

Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do czasu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów

Dodano: 2015-04-14 12:04:00
W odniesieniu do wątpliwości dotyczących stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) związanych z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia KE nr 651/2014[1], UOKIK pragnie przedstawić poniższe wyjaśnienia. czytaj więcej
1  2    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia