Rachunkowość

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Dodano: 2009-07-01 14:07:22
Dz.U.01.149.1674 Dz.U.04.03.13 Dz.U.06.01.11 Dz.U.08.12.24ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.1) Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz.... czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dodano: 2009-07-01 14:07:00
Dz.U.03.152.1475 Dz.U.04.01.01 Dz.U.05.01.01 Dz.U.07.03.15 Dz.U.07.08.11ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i... czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Dodano: 2009-07-01 13:07:23
Dz.U.99.112.1317 Dz.U.02.03.21 Dz.U.04.12.23 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), stanowiącą załącznik do... czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Dodano: 2009-07-01 12:07:58
Dz.U.09.152.1223 j.t.USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium... czytaj więcej

Czy Zpchr jest zwolniony z odprowadzania PIT4 do US tj podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników i byłych pracowników z tytułu wypłaty pracownikowi odprawy a) rentowej lub...

Dodano: 2015-01-15 09:01:03
Za wskazane w pytaniu odprawy pracodawca powinien przekazać zaliczki na podatek dochodowy odo osób fizycznych. Jeżeli natomiast jako ZPChr jest z tego zwolniony, zaliczki te powinny trafić na... czytaj więcej

Prośba o doprecyzowanie, czy od 2015 terminy składania i wpłat z deklaracji INF i DEK IIa , które przypadają na sobotę lub niedzielę, są po staremu przesuwane na kolejny dzień roboczy np...

Dodano: 2014-12-30 12:12:07
W tym przypadku z przepisów nowelizacji Ordynacji podatkowej wynika, że termin przypada na dzień roboczy, "poprzedzający" sobotę lub święto. Jednakże w tej sprawie (tj. zastosowania... czytaj więcej

Czy zastosowana zgodnie z przepisami ustawy degresywna amortyzacji środków trwałych jest dopuszczalna w stosunku do zakupionych maszyn i urządzeń z funduszy ZFRON, czy należy stosować tylko...

Dodano: 2014-09-04 11:09:10
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) nie zawierają... czytaj więcej

Jak należy zaksięgować niezamortyzowaną część środka trwałego zakupionego ze środków ZFRON przy sprzedaży lub likwidacji ?...

Dodano: 2014-07-31 13:07:03
Wyksięgowania z RMP Wn Konto RMP, Ma konto ZFRON ( w podziale na IP, IPR, i można na poz częśc na fundusz ogólny) Ma konto 131 rachunek bankowy podstawowy, Wn konto  rachunek bankowy... czytaj więcej

Dotyczy ulgi we wpłatach na PFRON. Podstawą do skorzystania z prawa do obniżenia wpłaty na PFRON jest terminowe uregulowanie należności. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku,...

Dodano: 2014-06-10 10:06:03
Zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy o rehabilitacji, warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.... czytaj więcej

Jak prawidłowo rozliczyć amortyzację samochodu osobowego powyżej 20 tys. euro? Dotacja z PFRON wyniosła 90.000,00 zł. Samochód kosztował 131.000,00 zł. Czy amortyzację wyliczyć wskaźnikiem od...

Dodano: 2010-02-08 00:02:00
Kosztem uzyskania przychodu mogą być odpisy amortyzacyjne dokonane wyłącznie zgodnie z art. 16a-16m ustawy o PDOP z uwzględnieniem art. 16 i odpowiednio art. 22a-22o ustawy o PDOF z uwzględnieniem... czytaj więcej
  1  2  3  4  5    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia