Rachunkowość

Nasza firma chce dokonac zakupu maszyny ze środków ZFRON (75%) w ramach pomocy de minimis. Musimy jednak dokonać wcześniej przedpłaty, jaką powinniśmy otrzymać fakturę zaliczkową czy...

Dodano: 2009-10-21 00:10:00
Umowa zawarta między stronami powinna regulować kwestie dotyczące przedpłaty, w szczególności jej wysokość oraz termin dokonania. Przedpłaty można dokonać na podstawie samej *umowy* lub na... czytaj więcej

W której pozycji bilansu należy ująć lokaty terminowe zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego?

Dodano: 2009-10-12 00:10:00
Lokaty terminowe zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy (od dnia bilansowego) należy wykazać w aktywach bilansu w pozycji A.IV.3 lit. a) lub b) "Długoterminowe aktywa finansowe" jako... czytaj więcej

Jak należy zaksięgować odsetki bankowe od środków ZFRON?

Dodano: 2009-10-05 00:10:00
Odsetki bankowe od środków ZFRON zwiększają środki tego funduszu. Kapitalizację odsetek od środków ZFRON ujmuje się w księgach, zapisem: Wn konto 135 "Rachunek bankowy... czytaj więcej
  1  2  3  4  5    
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia