Artykuły i porady

Jak uniknąć obowiązkowych wpłat na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2019-10-01 12:10:00
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, objęty jest obowiązkiem dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeśli pracodawca czytaj więcej

Firmy i związki chcą zmian w ustawie o rehabilitacji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2019-09-26 07:09:00
Rada Dialogu Społecznego (RDS) podjęła uchwałę, w której postuluje wprowadzenie czterech zmian w przepisach, które mają poprawić system wsparcia zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, w tym m.in. podwyższenie dopłaty do pensji pracowników ze schorzeniami szczególnymi. czytaj więcej

PFRON z wyższym budżetem w 2020 r. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2019-09-23 07:09:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyda w przyszłym roku 6,3 mld zł na realizację swoich zadań. To o 800 mln zł więcej niż w 2019 r. czytaj więcej

Niejasne przepisy w sprawie ponoszenia kosztów płacy. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2019-09-19 08:09:00
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do resortu rodziny o wydanie stanowiska wskazującego, czy pojęcie terminowego ponoszenia kosztów płacy odnosi się tylko do pracowników niepełnosprawnych, czy również tych zdrowych. czytaj więcej

Obowiązki wobec PFRON przy zatrudnieniu ponad 25 osób. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2019-08-29 08:08:00
Kiedy rozmiary zakładu, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przekraczają 25 etatów, pojawiają się nowe obowiązki, między innymi wobec PFRON. Pracodawcy, u którego co najmniej 6% stanu załogi nie stanowią osoby niepełnosprawne, ponoszą z tego tytułu konsekwencje finansowe. Obowiązki te dotyczą każdego pracodawcy, bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej lub jej formę. czytaj więcej

Finansowanie wypoczynku pracowników ze środków ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2019-07-01 07:07:00
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, jako dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w okresie letnim najczęściej spotyka się z oczekiwaniami pracowników odnośnie finansowania różnych form wypoczynku. Fundusz daje takie możliwości, stawia jednak wymagania, których niedopełnienie niesie za sobą obowiązek zwrócenia udzielonej pomocy na ZFRON i dokonania 30% wpłaty od zwracanej kwoty do PFRON. Obie sankcje nie mogą obciążać pracownika czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    57
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia