Artykuły i porady

Opis wydatków finansowanych z ZFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-09-27 10:09:00
Wykorzystując środki zgromadzone w części ogólnej ZFRON w zakresie stanowiska pracy, pracodawca musi wydatkować je w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów. Kontrola podatkowa, która weryfikuje gospodarowanie funduszem, Jak również PFRON w postępowaniu pokontrolnym, oceniając zasadność wydatku, w pierwszej kolejności będą kierowały się Informacjami zamieszczonymi na zgromadzonych dowodach. Są nimi przede wszystki czytaj więcej

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-08-31 06:08:00
Coraz więcej pracodawców spotyka się z sytuacją, że pracownik niepełnosprawny dostarcza im orzeczenie, na którym nie ma symbolu przyczyny niepełnosprawności. Sytuacja ta może dotyczy zarówno orzeczeń, które przekazują pracownicy po raz pierwszy, jak i uzyskanych ponownie w związku z utratą ważności poprzedniego, na których wcześniej był symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P. Jest to konsekwencja wyroku TK z 19 czerwca 2018 r. w sprawie SK 19/17. Trybunał zakwestionował w nim zgodność z ustawą czytaj więcej

PFRON z wyższym budżetem w 2019 r. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2018-08-28 07:08:00
Ponad 3,3 mld zł wyda w przyszłym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. czytaj więcej

Duże zmiany w ulgach na PFRON. Komentarz POPON w INFOR.pl

Dodano: 2018-08-27 09:08:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zamienić dofinansowanie w refundację wynagrodzenia. Zniesiony ma być obowiązek tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji. czytaj więcej

Skarbówka przeprowadzi audyt w zakładach pracy chronionej. Komentarz POPON w dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2018-08-13 08:08:00
Prawidłowość gospodarowania pieniędzmi gromadzonymi na zakładowym funduszu rehabi-litaq'i osób niepełnosprawnych (ZFRON) będzie sprawdzana przez izby administracji skarbowej w ramach audytu. czytaj więcej

Ulgi we wpłatach na PFRON od 1 października br. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2018-06-28 08:06:00
Uchwalona 10 maja 2018 roku ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw zmieniła zasady, na których pracodawcy będą mogli korzystać z ulg we wpłatach na PFRON. Najistotniejsze zmiany nakładają na pracodawców osób niepełnosprawnych obowiązki informacyjne oraz ograniczają wysokość udzielanych odpisów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 października br. czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia