Artykuły i porady

Efekt zachęty w fundacjach i stowarzyszeniach, Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-08-31 12:08:00
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą wnioskować do PFRON o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń. Pracodawcy, którzy po raz pierwszy wnioskują o dofinansowanie do wynagrodzeń lub też mają dopiero zamiar zatrudnić osoby niepełnosprawne, mają znaczne problemy z interpretacją przepisów dotyczących jednego z warunków uzyskania pomocy, a mianowicie ustalania tzw. efektu zachęty. czytaj więcej

To nie stygmatyzacja - Jan Zając prezes POPON dla Dziennika Gazety Prwnej

Dodano: 2017-08-24 09:08:00
Nie podzielam opinii, że umieszczenie w orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności jest formą stygmatyzacji pracownika. Z pewnością nie jest także czynnikiem utrudniającym poszukiwanie pracy. Jednak mogą być sytuacje, w których może to stanowić dla osoby niepełnosprawnej problem, dlatego odnoszę się do poruszanego problemu z dużym zrozumieniem. Z punktu widzenia pracodawcy dokument potwierdzający niepełnosprawność pracownika powinien zawierać wszelkie niezbędne informac czytaj więcej

Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-06-29 10:06:00
W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na tzw. starych pracowników. W praktyce przepisy te mogą znaleźć zastosowanie do osób, które uległy wypadkowi i stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia u pracodawcy. czytaj więcej

Typ przedsiębiorstwa na potrzeby PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-05-29 11:05:00
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy unijnego rozporządzenia, które wskazują na konieczność uprzedniego ustalenia, czy pracodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym, powiązanym, czy partnerskim. czytaj więcej

Jak potwierdzać niepełnosprawność pracownika. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-04-27 08:04:00
Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne bardzo ważne jest prawidłowe potwierdzanie niepełnosprawności pracownika oraz występowania u niego schorzeń szczególnych. Dotyczy to przede wszystkim pracodawców, którzy korzystają z przysługujących im przywilejów z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, np. wnioskują o dofinansowanie do wynagrodzeń lub wystawiają informację o kwocie obniżenia z tytułu zakupu publikacji lub usług. czytaj więcej

Mała spółdzielnia udzieli ulg na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-04-11 08:04:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby spółdzielnie socjalne mające mniej niż 25 pracowników mogły udzielać obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). czytaj więcej

Jak obniżyć wysokość wpłat na PFRON w 2017 r. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-03-30 08:03:00
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Z obowiązku dokonywania wpłat zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia