Artykuły i porady

Od grudnia pensje tylko na osobiste konto pracownika. Komentarz Mateusza Brząkowskiego, doradcy POPON

Dodano: 2012-12-05 15:12:21
Od 1 grudnia 2012 r. firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, mają obowiązek przekazywać im wynagrodzenie na rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na adres zamieszkania pracownika.Dotychczas niepełnosprawny pracownik nie musiał podawać pracodawcy numeru konta, na które otrzymywałby pensję. Nowy przepis spowodował niepokój u pracodawców dotyczący obawy przed utratą dofinansowań z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Pojawiło... czytaj więcej

PFRON sprawdzi papiery i konto. W Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-12-03 00:12:00
Uzyskanie celowego dofinansowania znacząco wspomaga pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale też utrudnia im życie. Muszą zachować wymagane terminy i formalności, żeby móc wykazać swoje prawo do dopłaty.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jednym z ważniejszych realizowanych przez niego zadań jest wypłata przedsiębiorcom dofinansowania do... czytaj więcej

Jak sfinansować szczepienia przeciwko grypie dla niepełnosprawnych pracowników  pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Karolina Sikora, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-22 15:11:20
Chcemy ze środków ZFRON sfinansować szczepienia przeciwko grypie dla niepełnosprawnych pracowników.Chcemy ze środków ZFRON sfinansować szczepienia przeciwko grypie dla niepełnosprawnych pracowników. W jaki sposób możemy to zrobić Czy istnieje możliwość przekazania środków na ten cel bezpośrednio na rachunek przychodni medycznejŚrodki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) można, zgodnie z par. 2 ust 1 pkt 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej... czytaj więcej

Zakup urządzenia do przepłukiwania oczu - w Prawie Pomocy Publicznej na pytania pracodawców odpowiada Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-19 10:11:01
Zakład chce zakupić stację ratunkową dla oczu, są to butle wypełnione płynem służącym do przepłukania oczu w przypadku ich kontaktu z środkami chemicznymi, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom wzroku.Niestety takie butle są jednorazowe i po ich użyciu trzeba zakupić nowe. Czy istnieje możliwość sfinansowania takiego „urządzenia” ze środków ZFRON? Czy właściwe będzie sfinansowanie go z „dużego” ZFRON proporcjonalnie do liczby zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i potraktowanie... czytaj więcej

Pokrycie kosztów ze środków dużego ZFRON. W Prawie Pomocy Publicznej pisze Elżbieta Sadło doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-12 13:11:09
Umowa skutkuje przeniesieniem własności na pracodawcę. Przy linii do malowania proszkowego pracuje pięciu pracowników, dwóch z nich, czyli 40% to osoby niepełnosprawne. Chcemy pokryć część kosztów ze środków „dużego” ZFRON. Płatność odbywa się w równych miesięcznych ratach. a) Jak dokonać obliczenia 40% kosztów które możemy zapłacić z ZFRON? Czy obliczać to każdorazowo od płaconej raty, czy może od kwoty w dniu zakupu? b) Jak powinien wyglądać wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy... czytaj więcej

ZFRON po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej. W Serwisie Prawno Pracowniczym INFOR pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-09 11:11:53
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) jest funduszem tworzonym na gruncie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.; dalej zwana ustawą o rehabilitacji), co do zasady przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej (zpchr). Jednak, jak się okazuje, utrata statusu zpchr nie musi oznaczać likwidacji przez... czytaj więcej

Wczasy finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W serwisie Prawno-Pracowczniczym INFOR pisze Karolina Sikora, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-09 11:11:43
Pracodawca, który posiada status zakładu pracy chronionej jest zobligowany na mocy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 72 z późn. zm.), dalej jako ustawa o rehabilitacji, do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu... czytaj więcej
1    48  49  50  51  52  53  54  55  56    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia