Artykuły i porady

ZFRON po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej. W Serwisie Prawno Pracowniczym INFOR pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-09 11:11:53
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) jest funduszem tworzonym na gruncie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.; dalej zwana ustawą o rehabilitacji), co do zasady przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej (zpchr). Jednak, jak się okazuje, utrata statusu zpchr nie musi oznaczać likwidacji przez... czytaj więcej

Wczasy finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W serwisie Prawno-Pracowczniczym INFOR pisze Karolina Sikora, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-09 11:11:43
Pracodawca, który posiada status zakładu pracy chronionej jest zobligowany na mocy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 72 z późn. zm.), dalej jako ustawa o rehabilitacji, do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu... czytaj więcej

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  kolejne zmiany. W Gazecie Podatkowej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-09 11:11:05
Ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która (z pewnymi wyjątkami) obowiązuje od dnia 15 września 2012 r., wprowadziła dosyć dużo zmian. Znaczna ich część dotyczy kwestii pomocy udzielanej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.Dofinansowanie za okres wrzesień - grudzień 2012 r.Najważniejszą zmianą zawartą w nowelizacji jest przywrócenie przepisu stanowiącego, że... czytaj więcej

Czy do umorzenia pożyczki ze środków ZFRON wystarczy podanie zatrudnionego. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Karolina Sikora, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-08 09:11:00
Jako zakład pracy chronionej posiadamy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z jego środków, w ramach pomocy indywidualnej, udzielamy nieoprocentowanych pożyczek naszym niepełnosprawnym pracownikom.Jakie dokumenty są potrzebne, aby dokonać umorzenia takiej pożyczki Czy wystarczy podanie złożone przez pracownika i pozytywna decyzja pracodawcyPracownik powinien złożyć podanie. Konieczne jest jednak także ustalenie, czy pożyczkę wykorzystano zgodnie z... czytaj więcej

Od kiedy pensja może być wypłacona do rąk niepełnosprawnego pracownika pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2012-10-22 08:10:39
Jestem pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Co miesiąc występuję do PFRON z wnioskiem o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń.Wiem, że od grudnia nastąpi zmiana przepisów wprowadzająca obowiązek przekazywania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników na ich konta bankowe (lub przekazem pocztowym) pod rygorem utraty dofinansowania. W przypadku części zatrudnionych w mojej firmie niepełnosprawnych wynagrodzenia za kolejne miesiące są wypłacane 10. dnia następnego... czytaj więcej

Usługi doradztwa zawodowego a umowa-zlecenie w Prawie Pomocy Publicznej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-10-16 12:10:31
Czy osobie zatrudnionej na umowę-zlecenie w celu świadczenia usługi doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych pracowników można wypłacić wynagrodzenie ze środków ZFRON ? Jeżeli można wypłacić wynagrodzenie ze środków ZFRON w całości bądź częściowo, to na podstawie jakich dokumentów?Z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w ramach środków zgromadzonych na IPR można pokryć koszt wynagrodzenia członków komisji rehabilitacyjnej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 12... czytaj więcej
1    48  49  50  51  52  53  54  55  56 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia