Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Na jakich zasadach przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracownika, który ma dwa różne orzeczenia o niepełnosprawności. W Poradni Kadrowej pisze Mateusz Brząkowski z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2014-03-13 08:03:00
Pracodawca ma możliwość uznać pracownika za osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim w związku ze schorzeniem 02-P - choroby psychiczne (orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z 1999 r. wydane na stałe). Pracodawca może także uznać pracownika za osobę trwale całkowicie niezdolną do pracy (niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z 2007 r.). Nie może jednak uznać obu orzeczeń o niepełnosprawności i traktować pracownika jak czytaj więcej

Fundusz niepełnosprawnych prześwietli korekty rozliczeń in plus – artykuł w Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2014-02-28 11:02:00
Nawet 40 dni później zakład pracy otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z inwalidztwem, jeśli po poprawieniu dokumentów stawka należnej dopłaty okaże się wyższa. czytaj więcej

W pierwszym kwartale 2014 r. dopłaty z PFRON zamrożone na poziomie z ubiegłego roku – artykuł w Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2014-02-17 09:02:00
Pracodawcy z otwartego rynku muszą poczekać jeszcze 3 miesiące na zrównanie wysokości dofinansowania do pensji niepełnosprawnych do kwot, jakie otrzymują zakłady pracy chronionej. czytaj więcej

Dzień dobry Do 30.04.2015 roku musimy przedstawić sprawozdanie finansowe do PFRON. Zgodnie z art. 45 ust. 2. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.)sprawozdanie...

Dodano: 2015-03-30 10:03:54
Do wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON należy załączyć  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc... czytaj więcej

Pracownik ma orzeczenie o lekkim stopniu na stałe, które przedstawił w firmie rok temu, oraz orzeczenie o umiarkowanym stopniu na 3 lata, które przedstawił pracodawcy wczoraj. Jakim...

Dodano: 2015-03-24 08:03:14
W przypadku przedstawienia przez pracownika więcej niż jednego orzeczenia o niepełnosprawności należy stosować zasadę korzystniejszego orzeczenia, czyli uwzględniać to, które daj więcej... czytaj więcej

Dzień dobry, mam wątpliwości dotyczące wykazywania od stycznia 2015 r. stanu zatrudnienia pracowników jako sumy osób zatrudnionych w danym zakładzie i przedsiębiorstwie partnerskim: -...

Dodano: 2015-03-23 11:03:05
Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca pobierający dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON powinien wyliczać efekt zachęty z uwzględnieneim przedsiębiorstw powiązanych (poz. 39 i 41 Wn-D). W... czytaj więcej

Czy pracodawca przesyłając wniosek Wn-D oraz INF-DP za pierwsze miesiące 2015 r. na poczet uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ma obowiązek przesłać wraz z tym...

Dodano: 2015-03-20 12:03:29
Od  dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz.... czytaj więcej

W jakich terminach pracodawca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Co dzieje się w przypadku, gdy ostatni dzień na złożenie wniosku przypada...

Dodano: 2015-03-20 12:03:28
Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych... czytaj więcej

Dzień dobry, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad wypełniania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w kontekście przedsiębiorstw powiązanych zwracam...

Dodano: 2015-03-20 09:03:06
Przy wniosku o dofinansowanie (Wn-D) pracodawca powienien uwzględnić związki z przedsiębiorstwami partnerskimi  i powiązanymi zarówno w poz. 9, jak i poz. 39 i 41 Wn-D. Na wyliczanie... czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia