Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Dzień dobry. Proszę o odpowiedź na pytanie. Pracownik dostał w trakcie zatrudnienia orzeczenie o niepełnosprawności, czy możemy się starać na niego o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON....

Dodano: 2015-09-28 10:09:31
Biorąc pod uwagę obecne przepisy ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca nie ma możliwości uzyskania SOD na pracownika niepełnosprawnego, który w trakcie zatrudnienia uzyskał orzeczenie.... czytaj więcej

1. Czy efekt zachęty metodą ilościową liczony jest z okresu 12 poprzednich miesięcy? Czy wolny wakat po poprzednim pracowniku możemy uzupełnić w przeciągu jednego roku, czy dłużej? 2. Czy wszystkie...

Dodano: 2015-07-03 13:07:02
Odpowiadając na zadane pytania: 1. Efekt zachęty może być wykazany na dwa sposoby: 1)      metodą ilościową– na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawa z dnia 27 sierpnia... czytaj więcej

Zpchr Wynagrodzenie wypłacamy zgodnie z RP do 10 kolejnego m-ca, w czerwcu za maj wypłacono w dniu 5 czerwca. Z wynagrodzenia są potrącane min dobrowolne składki ubezpieczenia na życie...

Dodano: 2015-06-26 14:06:57
Zgodnie z art. 26a ust.1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z... czytaj więcej

Nawiązując do Pana odpowiedzi z 19 czerwca 2015r na moje pytanie dotyczące zaliczenia pracownika do osób niepełnosprawnych po dostarczeniu wyroku sądu do zakładu pracy. Moje wątpliwości budzi...

Dodano: 2015-06-22 09:06:13
Jeżeli pracownik we wskazanym okresie nie ma potwierdzonej niepełnosprawności, to istnieje podstawa do stwierdzenia, iż wcześniej ustalony efekt zachęty w momencie zatrudnienia pracownika wygasł.... czytaj więcej

Dzień dobry, pracownik niepełnosprawny zmarł nagle 02.06.2015 r. Czy za miesiąc maj możemy ubiegać się o dofinansowanie z PFRON? Wypłata za maj poszła w dniu 10.06.2015 na konto wdowy ( było to...

Dodano: 2015-06-17 14:06:26
Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje na osobę niepełnosprawną, która ma status pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Zgodnie z Art. 631 § 1 Kodeksu pracy z... czytaj więcej

Zatrudnienie nastąpiło w 2005r, osoby z niepełnosprawnej i nastąpił wzrost zatrudnienia. Nie ubiegaliśmy się o dofinansowanie z powodu tego zatrudnienia. w 2011 roku pracownica przedłożyła...

Dodano: 2015-05-28 11:05:43
Aby szczegółowo odpowiedzieć na zadane pytanie musiałbym przeanalizować dokumenty, które są w tym stanie faktycznym podstawą niepełnosprawności zatrudnionego pracownika (w... czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia