Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Efekt zachęty w fundacjach i stowarzyszeniach, Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-08-31 12:08:00
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą wnioskować do PFRON o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń. Pracodawcy, którzy po raz pierwszy wnioskują o dofinansowanie do wynagrodzeń lub też mają dopiero zamiar zatrudnić osoby niepełnosprawne, mają znaczne problemy z interpretacją przepisów dotyczących jednego z warunków uzyskania pomocy, a mianowicie ustalania tzw. efektu zachęty. czytaj więcej

Jak potwierdzać niepełnosprawność pracownika. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-04-27 08:04:00
Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne bardzo ważne jest prawidłowe potwierdzanie niepełnosprawności pracownika oraz występowania u niego schorzeń szczególnych. Dotyczy to przede wszystkim pracodawców, którzy korzystają z przysługujących im przywilejów z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, np. wnioskują o dofinansowanie do wynagrodzeń lub wystawiają informację o kwocie obniżenia z tytułu zakupu publikacji lub usług. czytaj więcej

Na pracowników z lekkim schorzeniem narządu wzroku nie ma wyższego dofinansowania. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-03-16 09:03:00
Nasz zakład zatrudnia 15 pracowników. W ubiegłym miesiącu przyjęliśmy do pracy pierwszą osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, z symbolem niepełnosprawności 04-0. W jakiej wysokości będzie nam przysługiwało miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia, jeżeli pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy Czy to prawda, że do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze schorzeniem narządu wzroku dofinansowanie jest podwyższone. czytaj więcej

500 zł grzywny za nieprzesłanie dokumentów do Funduszu. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-05 08:01:00
Jeśli pracodawca ma obowiązek składać w PFRON informacje miesięczne i roczne oraz deklaracje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, a tego nie robi, naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową. czytaj więcej

Zamieszanie z zasadami ustalania stanu zatrudnienia

Dodano: 2016-12-27 19:12:00
Po tym, jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nieoczekiwanie zmienił stanowisko w sprawie tego, kto wchodzi w skład personelu przedsiębiorstwa, pracodawcy mają wątpliwości, jak postępować. Nie ułatwiają im tego kolejne wyjaśnienia przedstawiane przez fundusz. czytaj więcej

witam. ponawiam prośbę o szczegółową informację jak powinien zostać wyliczony wskaźnik do Wnd w pozycji 37, 38, 39, 40. Proszę o udzielenie informacji w sposób zrozumiały dla osoby...

Dodano: 2016-04-27 13:04:17
Poniżej przesyłam szczegółową informacje. W poz. 36 w dokumencie WN-D, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie... czytaj więcej

witam. proszę o szczegółową informację jak powinien zostać wyliczony wskaźnik do Wnd w pozycji 37, 38, 39, 40. Proszę o udzielenie informacji w sposób zrozumiały dla osoby...

Dodano: 2016-04-12 13:04:19
Poniżej przesyłam szczegółową informacje.  W poz. 36 w dokumencie WN-D, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie... czytaj więcej

Chcemy zatrudnić pracownika, który ma już prawo do emerytury ale jednocześnie posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z maja 2003 roku o częściowej niezdolności do pracy spowodowanej stanem...

Dodano: 2016-03-15 10:03:29
W mojej opinii taka osoba powina posiadać orzeczenie o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Nie wynika to wprost z ustawy. Jednak uczyniłbym tak z tzw. ostrożności procesowej wobec... czytaj więcej

Prośba o pomoc Nasz pracownik 15.01.16r. dostarczył do zakładu zwolnienie lekarski od 16.01.16r. do 23.01.16r. Wynagrodzenie chorobowe od 16.01.16r. do 23.01.16r. zostało wypłacone pracownikowi...

Dodano: 2016-02-26 10:02:42
Przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z przyczyn choroby istotne jest zawarte w art. 92 § 3, pkt 2 Kodeksu pracy ograniczenie osób uprawnionych –... czytaj więcej

Witam. Zgodnie z art. 26b ustawy o rehabilitacji, każdy pracodawca pobierający dofinansowanie na zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, jest zobowiązany wykazać efekt zachęty na...

Dodano: 2016-02-25 12:02:55
Jednym z podstawowych warunków ubiegania sie od dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepelnosprawnego jest wykazanie tzw. efektu zachęty metodą ilościową lub jakościową (dotyczy... czytaj więcej

1) Pytanie dotyczy przyszłej nowelizacji ustawy o rehabilitacji, wchodzącej w życie od 1.07.2016. Chodzi o dofinansowanie na pracowników pełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie w...

Dodano: 2016-02-25 12:02:56
W powyższej sprawie wypowiedziało się Biuro Pęłnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w stanowisku znak pisma  BON-I 52315.58.2015.LK  z dnia 11.12.2015 roku. Zgodnie z tym... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia