Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Kiedy zatrudnienie osoby ze szczególnym schorzeniem obniża wysokość wpłaty na PFRON. Adam Hadław, Gazeta Podatkowa

Dodano: 2017-09-28 09:09:00
Od lipca 2016 r. radykalnie ograniczono możliwość wykorzystania tzw. ulg we wpłatach na PFRON (do 50% wpłaty, do jakiej zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu). Oznacza to, że pracodawcy, którzy podlegają obowiązkowym wpłatom na PFRON z tytułu braku wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ponoszą obecnie realnie wyższe obciążenia. W związku z tym pracodawcy poszukują innych możliwości obniżenia wysokości wpłat. czytaj więcej

Nowy druk do wykazywania pomocy publicznej. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-09-26 07:09:00
Od tego miesiąca firmy starające się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu muszą wraz z wnioskiem Wn-D przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikowany formularz INF-O-PP. Jego wypełnianie budzi jednak wśród firm wątpliwości. czytaj więcej

W 2018 r. PFRON wyda na dopłaty do pensji 3,1 mld zł. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-09-14 07:09:00
5 mld zl wyniesie w przyszłym roku budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie wyższy od bieżącego planu finansowego o 140 mln zl. czytaj więcej

Efekt zachęty w fundacjach i stowarzyszeniach, Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-08-31 12:08:00
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą wnioskować do PFRON o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń. Pracodawcy, którzy po raz pierwszy wnioskują o dofinansowanie do wynagrodzeń lub też mają dopiero zamiar zatrudnić osoby niepełnosprawne, mają znaczne problemy z interpretacją przepisów dotyczących jednego z warunków uzyskania pomocy, a mianowicie ustalania tzw. efektu zachęty. czytaj więcej

Jak potwierdzać niepełnosprawność pracownika. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-04-27 08:04:00
Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne bardzo ważne jest prawidłowe potwierdzanie niepełnosprawności pracownika oraz występowania u niego schorzeń szczególnych. Dotyczy to przede wszystkim pracodawców, którzy korzystają z przysługujących im przywilejów z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, np. wnioskują o dofinansowanie do wynagrodzeń lub wystawiają informację o kwocie obniżenia z tytułu zakupu publikacji lub usług. czytaj więcej

Od m-ca VII/2016 r. pracownicy niepełnosprawni chcą przystąpić do ubezpieczenia grupowego PZU. Składka miałaby być potrącana z pensji pracownika (przeważnie jest to minimalna płaca krajowa). Czy w...

Dodano: 2016-06-15 12:06:41
Moim zdaniem nie powinniście Państwo potrącać składek na ubezpieczenie z wynagrodzenia. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na treść art. 26a ust. 1a1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia... czytaj więcej

Spółka wystepuje o comiesieczne dofinansowanie do wynagrodzeń prac. niepełnosprawnych. Za rok 2015 w sprawozdaniu finansowym wykazuje stratę bilansową, która nie przekracza 50%...

Dodano: 2016-06-09 15:06:52
Witam, W przedstawionej sytuacji proszę przede wszystkim nie kierować się oceną własną sytuacji ekonomicznej ale wytycznymi wynikającymi wynikającymi z z art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr... czytaj więcej

Pracownica zatrudniona jako niepełnosprawna w r.2000 miała orzeczenie o lekkim st.niep. z POZ ważne do 30.04.2015 r. oraz z ZUS o częściowej niezdolności do pracy ważne do 31.03.2016 r. ZUS w dniu...

Dodano: 2016-06-08 13:06:05
W mojej ocenie w opisanym przypadku zasadne jest zastosowanie art.2a ust.3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Proszę zauważyć, że opisana... czytaj więcej

Pytanie POPON...

Dodano: 2016-05-17 07:05:26
Odpowiedź BON... czytaj więcej

Czy są podmiotami powiązanymi dla celów a) stanów zatrudnienia wykazywanych przy SOD –przyrost zatrudnienia i ilościowy efekt zachęty b) sumowania limitu pomocy de minimis c)...

Dodano: 2016-05-10 12:05:49
Definicje przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego oraz powiązanego określa przepis art. 3 ust. 1-3 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    55
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia