Komunikaty

Za zmianę interpretacji przepisów nie mogą odpowiadać pracodawcy - interwencja POPON

Dodano: 2017-02-15 15:02:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała do Prezesa Zarządu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pana Roberta Kwiatkowskiego pismo, w którym przedstawiła swoje stanowisko w sprawie opublikowanego na stronie internetowej PFRON komunikatu pt. Efekt zachęty w podmiotach powiązanych.Przedstawione w komunikacie wyjaśnienie dotyczące ustalania efektu zachęty w podmiotach powiązanych jest całkowicie rozbieżne ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw czytaj więcej

Nie będzie kar za niewystawienie ulgi we wpłacie na PFRON – interwencja POPON

Dodano: 2017-02-10 10:02:00
Nie ma sankcji za niewystawienie informacji o uldze we wpłatach na PFRON, tak jednoznacznie wynika ze stanowiska Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON z dnia 1 lutego 2017 r. (BON-I.52315.132.2016.PM). czytaj więcej

POPON interweniuje w sprawie zmiany interpretacji przepisów dotyczących efektu zachęty w podmiotach powiązanych

Dodano: 2017-02-08 14:02:00
W związku z opublikowaniem w dniu 6 lutego 2017 r. komunikatu PFRON dotyczącego ustalania efektu zachęty w podmiotach powiązanych Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podjęła interwencję w tej sprawie u Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Prezesa Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. czytaj więcej

PFRON: Efekt zachęty w podmiotach powiązanych

Dodano: 2017-02-07 10:02:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż jednym z warunków otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przez pracodawcę wykonującego działalność gospodarczą, na podstawie art. 26a - c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046.) jest wykazanie efektu zachęty [1]. czytaj więcej

PFRON: Zmiana kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

Dodano: 2017-02-02 10:02:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2017 r., zmianie ulegają kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą. czytaj więcej

PFRON: Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2017 r.

Dodano: 2017-01-27 10:01:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, udzielane na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czer czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    45
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia