Komunikaty

PFRON: Badanie sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Dodano: 2017-04-27 11:04:00
Informujemy, że UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) potwierdził nowe stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące badania sytuacji ekonomicznej grupy jako całości. czytaj więcej

Obowiązek przekazywania do PFRON sprawozdania finansowego przedsiębiorcy powiązanego

Dodano: 2017-04-25 11:04:00
W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców pozostających w relacji powiązania z innymi przedsiębiorcami w sprawie obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych za 2016 rok do PFRON Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Funduszu z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości. czytaj więcej

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano: 2017-03-28 08:03:00
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2017 r. przypominamy, iż użytkownicy logujący się do SODiR po 6 marca 2017 r. – zaraz po pierwszym zalogowaniu się do SODiR po tej dacie - są zobowiązani do wygenerowania nowego certyfikatu PFRON. Konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON dotyczy wszystkich użytkowników, również pracodawców korzystających z aplikacji SODiR off-line. czytaj więcej

PFRON: Druk sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu województwa o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON

Dodano: 2017-03-28 08:03:00
W związku ze standaryzacją druków sprawozdań rzeczowo-finansowych wynikającą z procedur ISO, Departament ds. Finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od pierwszego kwartału 2017 roku obowiązuje sprawozdanie kwartalne Sp-W. Zmianie uległa nazwa sprawozdania oraz dodana została sygnatura Sp-W, merytoryczny zakres sprawozdawczości pozostał bez zmian. czytaj więcej

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dodano: 2017-03-13 12:03:00
W dniu 10 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego obyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 stycznia 2017 r. a termin zapłaty na potrzeby ulg we wpłatach na PFRON

Dodano: 2017-03-10 08:03:00
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), dalej ustawa o rehabilitacji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga w czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    45
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia