Komunikaty

PFRON: Druk sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu województwa o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON

Dodano: 2017-03-28 08:03:00
W związku ze standaryzacją druków sprawozdań rzeczowo-finansowych wynikającą z procedur ISO, Departament ds. Finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od pierwszego kwartału 2017 roku obowiązuje sprawozdanie kwartalne Sp-W. Zmianie uległa nazwa sprawozdania oraz dodana została sygnatura Sp-W, merytoryczny zakres sprawozdawczości pozostał bez zmian. czytaj więcej

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dodano: 2017-03-13 12:03:00
W dniu 10 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego obyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 stycznia 2017 r. a termin zapłaty na potrzeby ulg we wpłatach na PFRON

Dodano: 2017-03-10 08:03:00
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), dalej ustawa o rehabilitacji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga w czytaj więcej

PFRON: Technologia JavaScript w SODiR

Dodano: 2017-03-07 20:03:00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 06.03.2017 r. wdrożono do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji zmianę polegającą na zastosowaniu technologii JavaScript (zamiast Java). czytaj więcej

Spotkanie Prezesa POPON Jana Zająca z Krzysztofem Michałkiewiczem Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Robertem Kwiatkowskim Prezesem PFRON

Dodano: 2017-03-03 10:03:00
marca 2017 r. odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Michałkiewiczem Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Robertem Kwiatkowskim Prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Omówione zostaną problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. czytaj więcej

PFRON: Efekt zachęty w podmiotach powiązanych

Dodano: 2017-02-21 12:02:00
Odpowiadając na napływające pytania dotyczące wykazywania efektu zachęty przez pracodawców pozostających w relacji powiązania przypominamy, że efekt ten może zostać wykazany: tzw. metodą ilościową – poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika na posta czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    45
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia