Komunikaty

PFRON: Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PFRON Pani Dorocie Habich

Dodano: 2017-06-20 09:06:00
Z dniem 15.06 br. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pani Dorocie Habich, dotychczasowej zastępcy Prezesa Zarządu PFRON ds. programowych. Pani Dorota Habich będzie pełnić obowiązki Prezesa Zarządu Funduszu do czasu powołania Prezesa Zarządu spośród osób wyłonionych w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru. czytaj więcej

Stanowisko ​ II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie kierunków zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Dodano: 2017-06-02 10:06:00
Pracodawcy osób niepełnosprawnych od wielu lat zgłaszają szczegółowe postulaty dotyczące reformy sytemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Głównym kierunkiem prac nad reformą obecnego systemu powinna być kontynuacja dobrych i sprawdzonych w Polsce rozwiązań oraz maksymalne uproszczenie i stabilizacja systemu. Rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach, dobra koniunktura gospodarcza oraz zmiany demograficzne w naturalny sposób zwiększają zainteresowane pracodawców zatrud czytaj więcej

PFRON: Rok zmian – raport na temat działań PFRON

Dodano: 2017-05-12 10:05:00
Przedstawiamy informację na temat działań, jakie w ostatnich 12 miesiącach zostały podjęte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. czytaj więcej

PFRON: Forma prawna we wniosku Wn-D i Wn-U-G

Dodano: 2017-04-28 10:04:00
Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. nastąpiło wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) trzyznakowych kodów szczególnej formy prawnej.W związku z tym, w podmiotach zarejestrowanych w SODiR, w pozycji w której zapisywana jest 'Szczegółowa Forma prawna’ zostanie wykonana konwersja danych. Dotychczas używane dwuznakowe kody formy prawnej, wskazane w pkt. 7 wniosku Wn-D oraz w pkt. 11 wniosku Wn-U-G zostaną zastąpione trzyznakowymi odpowiednikami zgodnymi z obecną klasyfi czytaj więcej

PFRON: Składanie sprawozdań finansowych za 2016 rok

Dodano: 2017-04-27 11:04:00
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”, należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON. czytaj więcej

PFRON: Badanie sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Dodano: 2017-04-27 11:04:00
Informujemy, że UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) potwierdził nowe stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące badania sytuacji ekonomicznej grupy jako całości. czytaj więcej

Obowiązek przekazywania do PFRON sprawozdania finansowego przedsiębiorcy powiązanego

Dodano: 2017-04-25 11:04:00
W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców pozostających w relacji powiązania z innymi przedsiębiorcami w sprawie obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych za 2016 rok do PFRON Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Funduszu z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości. czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    45
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia