Komunikaty

Stanowisko ​ II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie kierunków zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Dodano: 2017-06-02 10:06:00
Pracodawcy osób niepełnosprawnych od wielu lat zgłaszają szczegółowe postulaty dotyczące reformy sytemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Głównym kierunkiem prac nad reformą obecnego systemu powinna być kontynuacja dobrych i sprawdzonych w Polsce rozwiązań oraz maksymalne uproszczenie i stabilizacja systemu. Rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach, dobra koniunktura gospodarcza oraz zmiany demograficzne w naturalny sposób zwiększają zainteresowane pracodawców zatrud czytaj więcej

PFRON: Rok zmian – raport na temat działań PFRON

Dodano: 2017-05-12 10:05:00
Przedstawiamy informację na temat działań, jakie w ostatnich 12 miesiącach zostały podjęte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. czytaj więcej

PFRON: Forma prawna we wniosku Wn-D i Wn-U-G

Dodano: 2017-04-28 10:04:00
Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. nastąpiło wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) trzyznakowych kodów szczególnej formy prawnej.W związku z tym, w podmiotach zarejestrowanych w SODiR, w pozycji w której zapisywana jest 'Szczegółowa Forma prawna’ zostanie wykonana konwersja danych. Dotychczas używane dwuznakowe kody formy prawnej, wskazane w pkt. 7 wniosku Wn-D oraz w pkt. 11 wniosku Wn-U-G zostaną zastąpione trzyznakowymi odpowiednikami zgodnymi z obecną klasyfi czytaj więcej

PFRON: Składanie sprawozdań finansowych za 2016 rok

Dodano: 2017-04-27 11:04:00
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”, należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON. czytaj więcej

PFRON: Badanie sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Dodano: 2017-04-27 11:04:00
Informujemy, że UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) potwierdził nowe stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące badania sytuacji ekonomicznej grupy jako całości. czytaj więcej

Obowiązek przekazywania do PFRON sprawozdania finansowego przedsiębiorcy powiązanego

Dodano: 2017-04-25 11:04:00
W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców pozostających w relacji powiązania z innymi przedsiębiorcami w sprawie obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych za 2016 rok do PFRON Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Funduszu z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości. czytaj więcej

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano: 2017-03-28 08:03:00
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2017 r. przypominamy, iż użytkownicy logujący się do SODiR po 6 marca 2017 r. – zaraz po pierwszym zalogowaniu się do SODiR po tej dacie - są zobowiązani do wygenerowania nowego certyfikatu PFRON. Konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON dotyczy wszystkich użytkowników, również pracodawców korzystających z aplikacji SODiR off-line. czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    45
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia