Komunikaty

PFRON: Komunikat w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń

Dodano: 2018-05-21 11:05:00
z uwagi na pojawiające się pytania, związane z prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów, korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz wyjaśnia, iż zobligowany jest do badania spełniania przez beneficjentów pomocy przesłanek, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) w cel czytaj więcej

Stanowisko POPON w sprawie blokady dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Dodano: 2018-05-18 07:05:00
W związku z powtarzającymi się sygnałami od naszych Członków o trudnościach z otrzymaniem w ostatnim czasie dofinasowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych poprzez założenie przez PFRON tzw. „ ręcznej blokady” Prezes POPON Jan Zająckorzystając z możliwości spotkania z Prezes Zarządu PFRON Panią Dorotą Habich przekazał stanowisko POPON w tej sprawie. czytaj więcej

Ważne - Komunikat POPON- Posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej- rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji

Dodano: 2018-05-16 11:05:00
Dziś w godzinach porannych odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, na którym rozpatrzono projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji.. (druk senacki nr 820). czytaj więcej

PFRON: Nowy certyfikat PFRON dla Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w wersji on-line i off- line

Dodano: 2018-05-11 09:05:00
Szanowni Państwo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ze względu na wygenerowanie nowego certyfikatu serwera wydającego certyfikaty, użytkownicy logujący się do SODiR po 6 maja 2018 r. – zaraz po pierwszym zalogowaniu się do SODiR po tej dacie - są zobowiązani do wygenerowania nowego certyfikatu PFRON. Konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON dotyczy wszystkich użytkowników, również pracodawców korzystających z aplikacji SODiR off-line. czytaj więcej

PFRON: Ankieta dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 2018-04-17 11:04:00
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli na przeprowadzenie analizy i diagnozy barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia. czytaj więcej

PFRON: Aktualizacja sprawozdania dla województw

Dodano: 2018-03-30 09:03:00
W związku z zalecaniami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi rozliczania środków wydatkowanych przez samorządy wojewódzkie na dofinansowanie kosztów obsługi realizowanych zadań Fundusz dokonał modyfikacji druku sprawozdania rzeczowo-finansowego Sp-W. Rozbudowany został moduł „R” sprawozdania Sp-W, dotyczący rozliczenia środków PFRON. czytaj więcej

Komunikat: POPON zwraca uwagę na zły projekt

Dodano: 2018-03-29 09:03:00
Konsekwencje zmian mogą negatywnie wpłynąć na sytuacje pracodawców osób niepełnosprawnych, Przedstawiciele POPON na spotkaniu w BON przedstawili zagrożenia wynikające z propozycji przepisów o postępowaniach w procedowanej nowelizacji przepisów ustawy, Uzyskaliśmy zapewnienie, że nowela zostanie przeanalizowana pod kątem sytuacji w jakiej będą mogli znaleźć się pracodawcy gdy jedyną formą ochrony racji w sporze prawnym z PFRON będzie sprawa w sądzie. czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    45
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia