Komunikaty

PFRON: Ankieta dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 2018-04-17 11:04:00
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli na przeprowadzenie analizy i diagnozy barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia. czytaj więcej

PFRON: Aktualizacja sprawozdania dla województw

Dodano: 2018-03-30 09:03:00
W związku z zalecaniami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi rozliczania środków wydatkowanych przez samorządy wojewódzkie na dofinansowanie kosztów obsługi realizowanych zadań Fundusz dokonał modyfikacji druku sprawozdania rzeczowo-finansowego Sp-W. Rozbudowany został moduł „R” sprawozdania Sp-W, dotyczący rozliczenia środków PFRON. czytaj więcej

Komunikat: POPON zwraca uwagę na zły projekt

Dodano: 2018-03-29 09:03:00
Konsekwencje zmian mogą negatywnie wpłynąć na sytuacje pracodawców osób niepełnosprawnych, Przedstawiciele POPON na spotkaniu w BON przedstawili zagrożenia wynikające z propozycji przepisów o postępowaniach w procedowanej nowelizacji przepisów ustawy, Uzyskaliśmy zapewnienie, że nowela zostanie przeanalizowana pod kątem sytuacji w jakiej będą mogli znaleźć się pracodawcy gdy jedyną formą ochrony racji w sporze prawnym z PFRON będzie sprawa w sądzie. czytaj więcej

Stanowisko POPON do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2018-02-28 13:02:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na zgłoszony na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych w dniu 6 lutego br. postulat przesłania uwag do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk 2215) złożyła stanowisko do projektu ustawy. czytaj więcej

PFRON: Uwaga ! Zmiana adresów e-mail do składania przez samorządy terytorialne wniosków o przekazanie środków PFRON i sprawozdań rzeczowo -finansowych

Dodano: 2018-02-23 09:02:00
W ślad za pismami Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13 lutego 2018 r. znak: DF.WRO.67.2018.w.IWR oraz DF.WRO.68.2018.w.IWR zamieszczamy wykaz adresów e-mail oraz nazwiska pracowników Wydziału ds. Rozliczeń Departamentu ds. Finansowych Biura Funduszu odpowiedzialnych za współpracę z poszczególnymi samorządami w celu usprawnienia kontaktów Biura Funduszu z samorządami w zakresie zadań realizowanych ze środków Funduszu wg. algorytmu. czytaj więcej

POPON na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych

Dodano: 2018-02-07 14:02:00
W dniu 6 lutego (wtorek) 2018 roku odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Głównym tematem obrad podkomisji było omówienie sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia u pracodawców publicznych i na chronionym rynku pracy. czytaj więcej

Komunikat: Odwołania - rewolucja w zakresie postępowań administracyjnych

Dodano: 2018-02-05 09:02:00
Propozycje zmian w najnowszej nowelizacji ustawy obejmują całkowitą rewolucję w zakresie postępowań administracyjnych obejmujących przepisów wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    46
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia