Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem ON

Stanowisko BON w sprawie wyliczania wskaźnika zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej

Dodano: 2013-08-08 09:08:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnień, które dotyczą statusu zakładu aktywności zawodowej (ZAZ).Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym... czytaj więcej

Witam! Pracownik posiadał orzecz o umiark st niepełn, 05R, 07S wyd do 30.06.2013r Kolejny wniosek o wyd orzecz zost złożony 17.05.2013r. Po rozpatrz wniosku w dn 14.08.2013r. został zalicz do...

Dodano: 2015-06-17 14:06:11
Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, zastosowanie znajdzie art. 2a ust. 2  ustawy o rehabilitacji (...). Na podstawie art. 2a ust. 2 RehZawU w przypadku przedstawienia pracodawcy... czytaj więcej

Od 01.05.2015 zatrudniliśmy pracownika, o którym wiemy, że miał orzecz. o stopniu umiark. niepełn.ważne do 30.04.2015 i wiemy, że złożył wniosek o kolejną komisję w dniu 01.04.2015 (pokazał...

Dodano: 2015-05-22 11:05:23
Przepis art. 2a ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz.... czytaj więcej

Na stanowisku kierowcy samochodu osobowego pracodawca zatrudniaa osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy przy tej pracy także obowiązuje zakaz zatrudniania niepełnosprawnych w godzinach...

Dodano: 2015-05-22 08:05:27
Nie można domniemywać, że dopuszczając taką osobę do pracy na stanowisku kierowcy, lekarz jednocześnie wyraził zgodę na jej pracę w nadgodzinach. Na to pracodawca musi uzyskać wyraźną akceptację... czytaj więcej

Jak prawidłowo oznaczyć pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który legitymuje się „schorzeniem szczególnym” w deklaracji wpłaty na PFRON - DEK-I-0?...

Dodano: 2015-05-19 09:05:11
Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem, i jednocześnie jest zobowiązany do wpłaty na PFRON z tytułu... czytaj więcej

Zatrudniamy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z ilu dni zwolnienia od pracy będzie mógł on skorzystać w celu wykonania badań specjalistycznych (badania trwają 4 dni)?...

Dodano: 2015-05-19 09:05:44
Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów... czytaj więcej

Witam, Pracownik miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 31.12.2014r. Kolejne orzeczenie z dnia 14.01.2015 zalicza go do stopnia lekkiego od 01.01.2015. Pracownik złożył...

Dodano: 2015-05-08 11:05:19
Przy prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie istotne są szczegółowe warunki wskazane w art. 2a ust. 2 oraz 2a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    48
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia