Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem ON

Lekarz zdecyduje o dłuższym czasie pracy. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2014-03-14 11:03:00
Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy będą rozpatrywać skargi składane przez osoby ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały zaświadczenie o stosowaniu wobec nich dłuższego czasu wykonywania obowiązków w firmie. czytaj więcej

Powrót 7-godzinnego dnia pracy

Dodano: 2014-03-06 13:03:00
Senatorzy zasiadający w Komisji Ustawodawczej jednogłośnie zadecydowali o przywróceniu siedmiogodzinnego dnia pracy osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, z możliwością wydłużenia tego czasu na wniosek pracownika. 4 marca 2014 r. senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. czytaj więcej

Kto i w jakim zakresie kontroluje ZPCHr. Pisze w Gazecie Podatkowej ekspert POPON Mateusz Brząkowski

Dodano: 2014-02-27 09:02:00
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, który posiada status zakładu pracy chronionej (ZPChr) może być kontrolowany przez wskazane przepisami prawa instytucje na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrole te mają odrębny charakter i zawierają w tej materii dodatkowe uregulowania, o których pracodawcy prowadzący ZPChr powinni pamiętać. czytaj więcej

Sankcja za nieprzekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika niepełnosprawnego

Dodano: 2013-10-11 06:10:22
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnień, które dotyczy odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania pracodawcy, który naruszył art. 26a ust. 1a1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).Zgodnie z art. 26a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji, od 1 grudnia 2012 r.... czytaj więcej

Wymiar urlopu wypoczynkowego niepełnosprawnego pracownika tymczasowego

Dodano: 2013-10-10 12:10:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie interpretacji przepisów art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako ustawa o rehabilitacji, które dotyczą dodatkowego urlopu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym i umiarkowanym stopniem, w... czytaj więcej

Stanowisko BON w sprawie pożyczek dla osób niepełnosprawnych

Dodano: 2013-09-19 09:09:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 10 września 2013 r. (BON-I-5232-31-IKW/13) uzyskała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która dotyczy różnych przypadków spłaty pożyczki zaciągniętej przez osobę niepełnosprawną, ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. PytanieOdpowiedź czytaj więcej

Jak wyliczyć dodatkowy urlop przysługujący pracownikowi niepełnosprawnemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. ma ½ etatu)? Czy wymiar urlopu należy ustalać od sumy...

Dodano: 2015-06-22 10:06:17
W stanowisku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (znak: GNP-364-023-28-1/15) Państwowa Inspekcja Pracy wskazała, iż ustalając wymiar urlopu dodatkowego w przypadku pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego... czytaj więcej

Prosimy o dokładną interpretację przepisu dotyczącego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy aby otrzymać w/w urlop...

Dodano: 2015-06-19 13:06:57
Prawo do urlopu jest niezbywalne i nie jest uzależnione od przedstawiania dodatkowych zaświadczeń od lekarza. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji... czytaj więcej

W razie zmiany lub utraty stopnia orzeczenia niepełnosprawności jak należy ustalić prawo do urlopu dodatkowego osoby niepełnosprawnej? 29 stycznia 2015 r. osoba otrzymała orzeczenie o stopniu...

Dodano: 2015-06-19 13:06:47
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) osobie... czytaj więcej

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) nie podlegają wliczeniu do stanu...

Dodano: 2015-06-19 13:06:36
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako ustawa o... czytaj więcej

Proszę o udzielenie odpowiedzi dot. zatrudnienia pracownika, który posiada rentę policyjną na stałe, oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym na stanowisku...

Dodano: 2015-06-19 13:06:53
Osoba niepełnosprawna na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej

Osoba miała 3 gr i P do 30.04.2015 18 czerwca przyniosła orzeczenie z PCPR umiarkowany stopień bez P, datowany od 24/04/2015 Firma dodatkowo posiada zaświadczenie od Psychiatry z kwietnia 2015 o...

Dodano: 2015-06-18 09:06:02
Przepis art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz.... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    48
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia