Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem ON

Mała spółdzielnia udzieli ulg na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-04-11 08:04:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby spółdzielnie socjalne mające mniej niż 25 pracowników mogły udzielać obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). czytaj więcej

Ulga na PFRON także przy przesunięciu terminu zapłaty. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-03-23 08:03:00
NOWELIZACJA Jeśli ostatni dzień na uregulowanie faktury przypada na sobotę, kupujący produkty lub usługi od pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, może ją uregulować w poniedziałek. To skutek zmiany w kodeksie cywilnym. czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 stycznia 2017 r. a termin zapłaty na potrzeby ulg we wpłatach na PFRON

Dodano: 2017-03-10 08:03:00
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), dalej ustawa o rehabilitacji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga w czytaj więcej

Część niepełnosprawnych bez dłuższego wypoczynku. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-03-02 07:03:00
Pracownik, który posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, nie może skorzystać z dodatkowego uprawnienia urlopowego w wymiarze 10 dni. czytaj więcej

Informacja o uldze na PFRON nawet dla zagranicznego klienta. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-02-28 07:02:00
Firma, która ma prawo do udzielania obniżenia we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), powinna wystawiać druk zawierający jego kwotę każdemu nabywcy swoich usług lub produktów. Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków od realizacji tego obowiązku. czytaj więcej

Bez sankcji za niewystawienie informacji o uldze na PFRON

Dodano: 2017-02-09 08:02:00
Dotychczasowe stanowiska w sprawie konsekwencji dla pracodawców, którzy nie realizują obowiązku wystawienia druku określającego kwotę obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), nie są sprzeczne. One się uzupełniają, bo odnoszą się do różnych sytuacji, w których może znaleźć się firma. czytaj więcej

Witam, Czy pracownica pełnosprawna, która dostarczyła do zakładu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 14.03.2016r. może zostać wliczona do osób niepełnosprawnych od 14.03.2016r. a...

Dodano: 2016-03-15 10:03:19
Tak, taki pracownik powienien być wliczony się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność,... czytaj więcej

Chcemy zatrudnić pracownika, który ma już prawo do emerytury ale jednocześnie posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z maja 2003 roku o częściowej niezdolności do pracy spowodowanej stanem...

Dodano: 2016-03-15 10:03:29
W mojej opinii taka osoba powina posiadać orzeczenie o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Nie wynika to wprost z ustawy. Jednak uczyniłbym tak z tzw. ostrożności procesowej wobec... czytaj więcej

Witam, zgodnie z ustawą o rehabilitacji... osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ mają prawo do rehabilitacji przez 60 min. Co w przypadku jeśli pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony na 0,55...

Dodano: 2016-03-14 11:03:21
W mojej opinii pracowniowi przysługuje 60 min bez względu na wymiar czasu pracy. Takie stanowisko wynika wprost z § 12 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17... czytaj więcej

Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź na poniższe zapytanie: Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności pracował w naszej firmie na podstawie umów na czas określony: -...

Dodano: 2016-03-04 09:03:18
Zgodnie z zasadą lex retro non agit (prawo nie działa wstecz), wejście w życie przepisu art. 251 Kodeksu pracy przewidziano na dzień 22 lutego 2016 roku i dopiero od tego dnia przepis ten ma... czytaj więcej

Witam, pracownicy z orzeczeniem niepełnosprawnym - stopień znaczny i umiarkowany są zatrudnieni w ZAZ na 0,55 etatu po roku czasu przepracowania otrzymują oni dodatkowy urlop. Czy ten urlop jest...

Dodano: 2016-02-25 10:02:17
Dzień dobry,        przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie regulują kwestii... czytaj więcej

Osoba niepełnosprawna przebywała na turnusie rehabilitacyjnym na przełomie roku 2015/2016 jak policzyć urlop za pobyt na turnusie w roku 2015 i w roku 2016....

Dodano: 2016-01-19 09:01:52
Warszawa, dnia 20.04.2016 r. Dzień dobry, W mojej ocenie urlop wypoczynkowy winien być naliczany z każdy rok osobno, zgodnie z zasadami wymiaru urlopu. Analogicznie powinno być rozliczone zwolnienie... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    48
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia