Obowiązkowe wpłaty pracodawców na PFRON

Już wiadomo, jak firmy mają wyliczać ulgę na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-01-24 07:01:00
Jeśli produkt lub usługa została sprzedana w grudniu 2016 r., a zapłata nastąpiła w styczniu br., to kwota ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinna być wyliczona w oparciu o najniższe wynagrodzenie z 2015 r. czytaj więcej

Prezentujemy najnowsze stanowisko PFRON w sprawie zasad obliczania wysokości kwoty obniżenia wpłaty obowiązkowej na PFRON

Dodano: 2017-01-19 21:01:00
Wątpliwości pracodawców budziła sytuacja gdy zakupu dokonano w grudniu 2016 roku a płatność została zrealizowana w styczniu 2017 roku. czytaj więcej

Zamieszanie z wyliczeniem wysokości ulgi na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-01-19 07:01:00
Firmy nie wiedzą, czy obliczając wielkość zniżki we wpłacie na fundusz za sprzedaż, która miała miejsce do końca 2016 r., powinny uwzględniać kwotę najniższej pensji z 2015 r. czy z 2016 r. Kluczowe będzie stanowisko Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). czytaj więcej

Stanowisko POPON w sprawie zmiany stanowiska przez BON w zakresie sankcji za brak wystawienia INF-U przez tzw. sprzedającego – pracodawcy uprawnionego do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON

Dodano: 2016-12-16 12:12:00
W związku z bardzo licznymi głosami pracodawców osób niepełnosprawnych podnoszących kwestię zasadności obowiązku wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłaty obowiązkowej na PFRON oraz sankcji finansowej w przypadku niedopełnienia tego obowiązku Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia swoje stanowisko w powyższej sprawie wraz wnioskiem o uwzględnienie przedstawionych argumentów. czytaj więcej

NSA. Sztuczny podział firmy nie uchroni przed wpłatą na PFRON

Dodano: 2016-03-08 09:03:00
Jeśli oddział nie spełnia wymogów odrębnego pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, to przy ustalaniu tego, czy powinien płacić na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie może być traktowany jako samodzielny podmiot. czytaj więcej

Jesteśmy firmą uprawnioną do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON. Nabywca zobowiązany do wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji w miesiącu wrześniu 2013 roku zakupił...

Dodano: 2014-04-28 15:04:08
Obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy (tzw. sprzedający) zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w... czytaj więcej

Mam pytanie, czy można udzielić ulgę we wpłatach na PFRON w przypadku gdy firma, która wykupiła usługę, chce refakturować cześć  kosztów tej  usługi na inną firmę, aby ta...

Dodano: 2014-04-11 15:04:24
W świetle art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) nabywcą... czytaj więcej

Czy pracowników spółdzielni socjalnej  pracujących na zewnątrz wykonujących usługę konfekcjonowania i ślusarstwa (niepełnosprawni i pełnosprawni ), można wliczać do...

Dodano: 2014-02-26 14:02:38
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej... czytaj więcej

Czy mogę zaliczyć do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych osobę z III grupą inwalidzką z orzeczeniem z lutego 1997 roku?...

Dodano: 2014-02-19 12:02:58
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) osoby,... czytaj więcej

Jaki jest prawidłowy wzór na obliczanie wielkości ulgi we wpłatach na PFRON? Czy wliczamy do wskaźników osoby wykonujące prace nakładczą?...

Dodano: 2014-02-19 11:02:06
Pracodawca spełniający kryteria wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.... czytaj więcej

Nasze przedsiębiorstwo z tytułu niezatrudniania odpowiedniego wskaźnika osób niepełnosprawnych dokonuje miesięcznych wpłat na PFRON. Jednocześnie przepisy prawne pozwalają obniżyć ustawowy...

Dodano: 2014-01-31 08:01:06
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) ustawowy wskaźnik... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    19
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia