Obowiązkowe wpłaty pracodawców na PFRON

Projekt rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

Dodano: 2016-03-02 10:03:00
Poniżej prezentujemy projekt rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia. czytaj więcej

Nasza firma jest zobowiązana   do wpłat na PFRON  z tytułu niezatrudnienia odpowiedniego wskaźnika osób z niepełnosprawnością. Czy wyliczając miesięczny wskaźnik zatrudnienie...

Dodano: 2014-01-31 07:01:45
Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako ustawa... czytaj więcej

Czy można udzielić ulgi we wpłacie na rzecz PFRON dla firmy, która dokonała zapłaty za fakturę w terminie, ale nie w pełnej wysokości. Różnica w dokonaniu zapłaty stanowi kwotę 0,01...

Dodano: 2014-01-31 07:01:06
Zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie czy roczną informację która trzeba wysłać do PFRON do 20 stycznia, składają tylko pracodawcy którzy zatrudniają więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na...

Dodano: 2014-01-31 07:01:46
Zgodnie z art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) pracodawcy... czytaj więcej

Nasza firma zajmuje się ochroną obiektów. Otrzymaliśmy zapytanie od jednego z kontrahentów korzystających z naszych usług w sprawie montażu systemu telewizji przemysłowej (CCTV). Czy...

Dodano: 2014-01-31 07:01:46
Obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy (tzw. sprzedający) zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej udzielania ulgi we wpłatach na PFRON, a mianowicie:1. czy do sprzedaży ogółem wlicza się sprzedaż od firm, które nie zapłaciły w terminie za usługę? /chodzi o...

Dodano: 2013-11-25 14:11:22
Obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy (tzw. sprzedający) zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na... czytaj więcej

Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: Pracownik ma orzeczenie komisji ZUS o częściowej niezdolności do pracy spowodowanej narządem wzroku. Czy na tego pracownika możemy starać się o zwiększone...

Dodano: 2013-04-26 16:04:10
Zgodnie z opinią Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod pojęciem „osoby niewidomej” na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i... czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    19
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia