Obowiązkowe wpłaty pracodawców na PFRON

Stanowisko BON z 10 stycznia 2011 w sprawie ulg we wpłatach na PFRON po 1 stycznia 2011 (art. 22)

Dodano: 2011-02-02 11:02:13
Na jakich zasadach pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych będą uprawnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON jeśli planowane zmiany ustawy o rehabilitacji wejdą w życie?[end] W szczególności zaś: a) Czy zawarcie na czas określony, umowy o świadczenie usług, w której zleceniobiorca, pracodawca osób niepełnoprawnych zobowiązał się do udzielania ulg z tytułu zakupu usługi, upoważnia do udzielania  ulg na dotychczasowych zasadach w okresie trwania umowy, także po... czytaj więcej

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 2010-12-02 12:12:00
Dz.U.2010.226.1475USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się... czytaj więcej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dodano: 2009-01-01 00:01:00
////Dz. U. z 2008 r., Nr 14. poz. 72 z późn. zm.//// Dz.U.2008.223.1463 – zmiany, które weszły w życie z dniem 19 czerwca 2009 r. Dz.U.2008.227.1505 Dz.U.2008.237.1652 – tekst jednolity Dz.U.2009.6.33 Dz.U.2009.98.817Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1)   o zakwalifikowaniu... czytaj więcej

Do obliczenia wskaźnika obniżającego wpłaty PFRON bierze się m.in. wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub miarkowanego stopnia...

Dodano: 2012-05-15 00:05:00
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) wskaźnik... czytaj więcej

Jak założyć konto pracodawcy na PFRON oraz uzyskać numer indentyfikacyjny użytkownika? Nasza firma od 1 kwietnia przekroczy 25 osób zatrudnionych osób i będzie musiała płacić składki na...

Dodano: 2012-04-19 00:04:00
Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z... czytaj więcej

Na rzecz naszego kontrahenta świadczymy usługi załadunku wózkami wózkami widłowymi na terenie magazynów naszego klienta. Wózki obsługują także nasi pracownicy - osoby...

Dodano: 2012-04-04 00:04:00
Przepisy art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z... czytaj więcej

Jeżeli np. Dom Pomocy Społecznej lub inny podmiot, który w swoimstatucie ma działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i zatrudniaco najmniej 25 pracowników musi osiągać...

Dodano: 2012-03-29 00:03:00
Na mocy obowiązujących przepisówustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127... czytaj więcej

Jak powinno wyglądać i co zawierać zaświadczenie wydane przezlekarza specjalistę potwierdzające występowanie schorzeń szczególnych(osoby niewidome), aby można było zaliczyć daną osobę jako...

Dodano: 2012-03-14 00:03:00
Z uwagi na to, że przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721... czytaj więcej

Nasza firma jest uprawniona do wystawiania ulg we wpłatach naPFRON. Mam pytanie będziemy mogli wystawiac ulgi, jeśli skorzystamy zpracowników innej firmy przy wykonywaniu usługi na rzecz...

Dodano: 2012-01-25 00:01:00
Przepis art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekstjednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    19
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia