Pozostałe

Zwracam się z pytaniem związanym wydatkowaniem środków ZFRON. Czy możemy pracownikowi niepełnosprawnemu sfinansować z zfron wypoczynek letni zorganizowany we własnym zakresie jeśli pracownik...

Dodano: 2012-07-13 11:07:11
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 litera f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych... czytaj więcej

Posiadam rentę socjalną I grupy z orzeczeniem lekarskim o całkowitej niezdolności do pracy z ZUS. Czy w związku z powyższym orzeczeniem, mogę podjąć pracę, np.przy komputerze na1/2 etatu.? Czy ZUS...

Dodano: 2012-06-12 00:06:00
  W przypadku pobierania renty socjalnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jednoczesnego zatrudnienia, może ulec zawieszeniu prawo do pobierania renty z ZUS. Zawieszanie prawa do renty... czytaj więcej

Jak określić wielkość firmy jeśli:- roczny obrót naszej firmy jest poniżej 50 mln EUR- całkowity bilans roczny nie przekraczał 43 mln EUR, zatrudnienie za miesiące listopad, grudzień, i...

Dodano: 2012-05-07 00:05:00
Przepis art. 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.... czytaj więcej

W naszej firmie ma być przeprowadzona kontrola z Urzędu Wojewódzkiego. Ze względów organizacyjnych (wcześniej zaplanowane urlopy w dziale kadrowym i księgowym) chcielibyśmy prosić o...

Dodano: 2012-05-07 00:05:00
Kontrola urzędu wojewódzkiego jest przeprowadzana w ZPChr na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i... czytaj więcej

Czy w Zakładzie Pracy Chronionej, Spółce Jawnej dwuosobowej, w której zgodnie z wpisem do KRSu ustanowiona jest reprezentacja łączna, zatwierdzanie wydatków z ZFRON powinno być...

Dodano: 2012-04-16 00:04:00
Z uwagi na to, że umowa spółki reguluje sposób jej reprezentacji w ten sposób, że reprezentacja ma być ŁĄCZNA, a to oznacza, że dla ważności danej czynności wywołującej skutki... czytaj więcej

Nasza firma prowadzona jest w formie spółki jawnej przez dwóch wspólników. Mam pytanie czy zmieniając skład osobowy spółki jawnej dochodzi do utraty statusu zakładu...

Dodano: 2012-03-20 00:03:00
W kwestii związanej z wpływem przekształcenia spółki jawnej na status zakładu pracy chronionej poniżej przesyłam wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w... czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia