Pozostałe

Proszę o informację w kwestii złożenia dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych za czerwiec 2013 roku. Jeśli 20.07.2013 przypada w dzień wolny czyli teraz w sobotę to czy...

Dodano: 2013-07-23 13:07:32
W kwestii dotyczącej składania wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks... czytaj więcej

W której części akt osobowych należy umieszczać porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnej umowy o pracę?

Dodano: 2013-07-11 06:07:40
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy... czytaj więcej

Czy jest dopuszczalne wypłacanie świadczenia urlopowego w sytuacji kiedy pracodawca zatrudnia poniżej 20 etatów i nie ma obowiązku tworzenia o zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Dodano: 2013-07-10 10:07:54
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2012.592 j.t.) Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień... czytaj więcej

Jak potraktować osobę na urlopie rodzicielskim: a) niepełnosprawną i b) pełnosprawną; oraz 1) dla celów DEK II a i 2) dla celów SOD w obu rubrykach wniosku WND?

Dodano: 2013-06-12 11:06:31
Z dniem 17 czerwca 2013 r. nastąpi zmiana art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127... czytaj więcej

Przedsiębiorstwo o statucie Zakładu pracy Chronionej dofinansuje z konta ZFRON pracownikom leki, zakup art. AGD itd. Czy aby otrzymać zwrot pracownik musi dostarczyć fakturę/rachunek czy wystarczy...

Dodano: 2013-06-10 13:06:55
Przepisy art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.... czytaj więcej

Czy jest ograniczenie czasowe, lub jakieś inne odnośnie terminu wykonania badań wstępnych przed przyjęciem do pracy. Czy data badań może być wcześniejsza niż 30 dni przed datą podpisania umowy o...

Dodano: 2013-05-15 09:05:47
Przepis art. 229 ustawy z dnia 26 sierpnia 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustanawia kilka warunków dotyczących badań wstępnych:Wstępnym badaniom... czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    16
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia